НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

КНИГОПИС

  Съдържание на 3 бр. - Житно зърно - година IV – 1928 г.
Алтернативен линк

КНИГОПИСПолучени са в редакцията ни следните книги и списания:

„Зов от угарите" - стихове от Т. Драганов. Издание на библиотека  "Родна лира" № 5. Доставя се и от администратора на списанието ни. Цена 10 лв.

Свободно възпитание - Списание за педагогическа култура. год. VI кн. 5-6 1928 г. София

Наковалня - седмично, литературно, научно списание — София. Получава се редовно.

Възраждане - месечно списание за въпросите на живота, година XVII кн. 8, 1928 г. София.

Витлеемска звезда - орган на обществото за психични издирвания и Духознание в България, год. VII, брой 29, 1928 година Бургас.

Нашето дете - списание за отглеждане и възпитание на децата. год. I кн. 2, 1926 год. София.

Учителска мисъл - год. IX кн. 8. София.

„Goetteanum", излиза в Дорнах (Швейцария), год, 7. Получава са редовно.

Luce e ombra – ruvistamensile di spiritnaliste. Получава се редовно.

Излезе от печат и се пусна в продажба 1-ви брой от есперантска библиотека – Nova Kulturo: la alfo idealo, с портрета на Учителя. Препоръчваме я на всички четци на Житно зърно.

Редовно получаваме и романа „Занони" от Булвер Литон. Препоръчваме и него на нашите четци.

Излязоха от печат и се пуснаха в продажба - Сфинксът и Изгревите на слънцето - беседи от Учителя. Доставят се от редакцията ни.  Съдържание на 3 бр. - Житно зърно - година IV – 1928 г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ