НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Основни закони - Учителят

  Брой 3-4 -1993г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
Алтернативен линк

В ХРАМА НА ЛЮБОВТА, МЪДРОСТТА И ИСТИНАТА


Публикувано изображение
Да бъде достойна да се върне в своята светла родина, в Храма на Любовта, Мъдростта и Истината - това е въжделението на всяка душа, слязла на Земята. Откликнала на онзи вътрешен зов на Новото, тя е изминала един дълъг Път нагоре по стъпалата на еволюцията, приложила е основните закони на живота, и сега с благоговение и благодарност заема своето място в Храма, за да чуе последната, най-велика проповед на Светлината: "Обичай, свети, служи!"
Публикувано изображение


ОСНОВНИ ЗАКОНИ


Царството Божие е за онези, които искат да изучават основните закони на живота и да ги прилагат.

Първият основен закон подразбира приложение на Истината. Царството Божие не търпи никаква измама, от какъвто и да е характер. Що се отнася до лъжата, тя е изключена от Царството Божие.

Вторият закон е приложението на Мъдростта и на знанието. Животът не е нищо друго освен непрекъснат стремеж към придобиване на знание, което иде от висшето, Божествено начало. Това значи да се стреми човек към Божествената Мъдрост, която дава знание, към Истината, която дава свобода, към Любовта, която дава живот, към знанието, което дава сила и към свободата, която дава простор на човешката душа.

Третият основен закон подразбира служене на Любовта. Не можеш да служиш на Любовта, т.е. на Бога, ако не си приложил закона на Мъдростта, ако нямаш знание и светлина.

Бъдете служители на абсолютната Истина, в която няма сянка от лъжа и измама.

Бъдете служители на абсолютната Мъдрост, която носи знание и светлина за човешкия ум. Който служи на Мъдростта, изпитва непреодолима жажда за знание.

Прилагайте закона на Мъдростта, за да придобиете светлина и знание, и закона на Истината, за да бъдете свободни. Целта на Школата е, именно, тази, да научи човека да живее според основните закони на Битието, за да разбере къде се е спънал и как да подобри живота си. Човек се нуждае от знания, чрез които може да се спаси. Затова трябва да научи и приложи трите основни закона на Битието.

Ще кажете, че разбирате тези закони, няма защо да ви се преподават. Ако разбирахте закона на Любовта, щяхте да бъдете безсмъртни, ако разбирахте Мъдростта, щяхте да имате светлина и знание, да живеете във вечна хармония, ако разбирахте Истината, щяхте да бъдете свободни да се движите в широкия свят, в простора на живота. Който разбира тези закони и ги прилага, той се движи с голяма бързина и може да пътува безпрепятствено от една планета на друга.

В Школата се говори за любовта и за живота, който произлиза от нея; за смисъла и предназначението на човешкия живот. Тук се говори за Мъдростта, за светлината и знанието, като условия за разбиването на човешкия ум. Най-после тук се говори и за Истината, която освобождава човека от ограниченията и заблужденията му. Като придобие това знание, човек ще изпълни своето велико предназначение в живота.

Резюме от лекция на Учителя, държана пред общия окултен клас на 7. 07. 1922 г.


  Брой 3-4 -1993г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ