НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ПРОПОВЕДИТЕ НА СВЕТЛИНАТА

  Брой 3-4 -1993г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
Алтернативен линк

ПРОПОВЕДИТЕ
НА СВЕТЛИНАТАМоето учение е тъй необходимо за вас, както светлината.
Учителят
Публикувано изображение
Фотограма - Ел. БарковаЧовекът на двадесети век носи в себе си опита на десетки поколения минали преди него по пътя към духовния прогрес. Дали той цени това богатство в себе си, или не, това не е от съществено значение. Този опит е една възможност, един потенциал за сегашното му развитие. Благодарение на него, той би могъл да има големи духовни преживявания и най-внезапни откровения. За човека, запознат с духовната наука, това няма да са срещи с неизвестното. Но за хората, които все още живеят в своето физическо тяло като в крепост, без да познават скрития потенциал на своето духовно тяло, такива състояния биха могли да доведат до най-неочаквани психически последици. Затова Природата е вложила в човека едно много ценно богатство. И то е: стремеж към знание. Ако човек не се стремеше към познанието, той би бил все още сред животните. Но за щастие, тази вечна жажда за ново знание го е извела от мрачните подземия на твърдата материя и е отправила съзнанието му към светлината на знанието и на самопознанието.

И все пак, едва ли всеки човек на нашата земя съзнава необходимостта да се развива духовно. Мнозина дори не знаят, че живеейки с физическото си тяло на земята биха могли едновременно с това да живеят и в духовния свят, чрез духовното си тяло. Защото, за никого вече не е тайна, че ние, хората сме жители на два различни, но взаимопроникващи се свята - физическия и духовния. Някои не усещат това защото в духовното им тяло не са изработени още онези специални органи на сетивност за духовния свят. Тези органи се изработват бавно от онези, които не разбират нуждата от тях, и по-бързо и успешно от други, които са уверени, че без тях животът им не би имал никакъв смисъл и значение.

Всъщност, каква полза има човек от това да живее реално, съзнателно, и в двата свята? Духовният свят дава по-големи възможности за познание на човека, който иска да се учи. Истинските ценности идват по духовен път. Творчеството е духовен акт, мисълта - също. Ако всеки човек проникне в законите и принципите, които действат в този нов за него свят, тогава той би бил по-силен по- уравновесен, по-благороден. Защото духовният свят е много по-хармоничен и по-съвършен от физическия. Прониквайки съзнателно в него, човек може така да настрои своя психически живот, че да бъде полезен и на себе си и на близките си. Такъв човек ще може да мисли, чувства и да постъпва правилно в живота си. Защото следвайки правилата и законите, които действат в духовния свят, той ще организира и своето духовно тяло, в което най-важни органи са сърцето, умът, душата и духът.

Една от най-важните задачи за съвременния човек е да намери пътищата и начините да работи съзнателно над духовното си тяло, за да го обогати с онази чувствителност, която е необходима за бъдещето му развитие. Христос казава: “Събирайте съкровищата си на небесата”, това значи, работете над духовното си тяло, и истинските си съкровища - вашите духовни придобивки, поставяйте в своето духовно тяло. Само с едно организирано духовно тяло човек може да живее пълноценно и на физическия свят, и в света на Духа. Защото само тогава той ще знае истинската стойност на нещата около себе си. Как може да изпълни човек тази най-съществена задача в своя живот? Като се обърне навътре към себе си, и започне да изучава науката на себепознанието, на себеусъвършенстването. Тази дълбока наука са изучавали всички велики хора на миналото. Към тази наука трябва да се обърне и днешното човечество. Как? Като всеки сам я потърси вътре в себе си. Тя е записана във всяка една от клетките му. И ако човек намери ключ към тази наука, това ще е велик момент за него, момент на промяна в мисленето му, промяна и в живота му.

За нас, българите, в днешно време съществува най-добрата възможност, сравнително лесно да се доберем до този ключ. Той ни е даден от Учителя. С помощта на него ние можем да отворим всеки за себе си вратата към Новото учение, което той остави, и да влезем в залите на всемирното Училище на вечния Живот. Знанията, които се преподават там ще ни помогнат да развием органите на своето духовно тяло и да станем граждани на всемира, докато сме още на земята. А това е едно велико усещане за широта на съзнанието, което прави от човека велико същество, прави го Син Божий. До това той може да постигне с работа, с учене и със служене на висшите Божествени принципи.

Във великото Училище на Живота има четири степени на обучение. Първата е облагородяване на сърцето, т.е. Възпитание на чувствата; втората - просветление на ума, или организиране на мислите; третата - разширяване на душата, и четвъртата, най-високата - устремяване към Духа, и единение с Него. Това е процес, в който всеки, рано или късно се включва за да излезе от него по-съвършен. Това е път за всяка душа, за която времето и пространството са само временни ограничения. Път, по който и сега вървят пробудените за духовното. Те следват един вътрешен глас, който всякога им нашепва как да постъпват в живота си. Този глас е гласът на Светлината. Тя проповядва на човека отвътре. У човека има едно свещено желание да учи. Би ли учил той нещо, което знае? Не, всеки търси да научи нещо ново. Всеки търси новото, а не старото знание. Това ново знание е знанието, което Светлината всеки ден донася с изгреба на слънцето. Тя остава с нас през целия ден и всеки миг ни изпраща своите послания, своите проповеди. И ако растенията разбират и разтварят пъпките си още щом усетят слънчевия лъч, как ние, хората, не я разбираме?

Проповедите на Светлината са великата мистерия в Живота. Те са Новото, което всеки ден ни се изявява, и ни говори на един красив език. Но този език разбира само онзи, който е организирал своето духовно тяло. Само с едно чисто сърце, с един светъл ум, с една широка душа и с един-мощен дух, човек може да възприеме жизнеутвърждаващата проповед на Светлината, която тя всеки ден сваля от Храма на Любовта, Мъдростта и Истината, към хората на земята. Към търсещите новото!

Милка Кралева


  Брой 3-4 -1993г. - Списание 'Сила и Живот' 1992- 1996г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ