НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | СПИСАНИЯ И ВЕСТНИЦИ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

ОТЗИВИ, ВЕСТИ, КНИГОПИС

  Съдържание на 2–3 бр. - 'Житно зърно' - година ХIII - 1939г.
Алтернативен линк

ОТЗИВИ, ВЕСТИ И КНИГОПИС


Най-нови данни за звездите
Нашето Слънце, което за нас би било една малка звезда не толкова важна, ако нашата планета не влизаше в неговата система, е на грамадни разстояния от другите звезди на Млечния път. Още по-големи разстояния разделят нашата вселена (нашата Галактична звездна система или системата на Млечния път) от другите вселени или звездни системи, които се явяват за телескопа като спирални мъглявини, чийто брой е толкова по-голям, колкото е по-мощен телескопът.
Чрез спектрален анализ можем да установим химическия състав на звездите, физичните условия, в които се намират, температурата на тяхната повърхност и пр.
Според по-новите изчисления, само звездната система на Млечния път е съставена от 50 до 100 милиарда звезди, от които всяка една е голяма най-малко като нашето слънце. А такива звездни системи като нашата Галактична, според новите изследвания, има няколко десетки милиарда.
Средното разстояние между две съседни звезди е 5 светлинни години или 50,000 милиарда километри.
Шведските астрономи Линдбад и Оорт (1925-1927 г.) откриха въртенето на нашата Галактична звездна система около себе си и то около един център, който се пада приблизително при съзвездието Стрелец. Това установи сродството на нашата звездна система с другите десетки милиарда звездни системи, пръснати из небесното пространство. Чрез помощта на Нютоновия закон са установили, че масата на нашата Галактична звездна система е равна на 165 милиарда пъти масата на слънцето.
Освен движението, което прави при връщателното движение на цялата Галактична звездна система, нашата слънчева система като цяло има и самостоятелни движения вътре в Галактичната система.
Прилагаме списък на 19-тЕ звезди от първа величина, които могат да се наблюдават по-лесно и следователно да представляват интерес за нашите читатели:
Сириус (двойна) от Голямото куче Бяла.
Канопус от Кораб Бяла жълтеникава.
Проксима от Центавър Жълта и червена.
Арктур от Волопас Жълта червеникава
Beгa от Лира Бяла
Ригел (двойна) от Орион Бяла
Капелла от Колар Жълта и бяла.
Процион (двойна) от М. Куче Бяла жълтеникава и бяла.
Бетелгейзе (двойна) от Орион Червена
Бета от Центавър Бяла
Ахернар от Еридан Бяла
Алдебаран (двойна) от Телец Жълточервена
Антарес (двойна) от Скорпион Червена и бяла.
Алфа от Южния кръст Бяла
Алтаир (двойна) от Орел Бяла
Спика (Клас) от Дева Бяла.
Фомалхаут (двойна) от Южни риби Бяла.
Бета от Южния кръст Бяла.
Регул от Лъв Бяла
Божествената или златната мярка.
Под това заглавие е напечатана интересна статия в немското списание "Корале".
Авторът разглежда въпроса за една мярка, която съществува в природата и която самите художници, архитекти са намерили с прозрение и интуиция. Тая мярка и това съотношение на частите е условие за красотата, за хармонията на частите, за мощното действие на дадената форма. Той намира тая златна мярка в статуята на Аполон Белведерски, в произведенията на майсторите художници, в растенията, в коня, в снежинките, в произведенията на класическата архитектура, в цигулката и пр.
В някой друг брой ще занимаем читателя по-обширно с тая статия.
*
Във френския окултен вестник "Le Fraterniste" от януари 1939 г. е печатан изцяло откъсът из "Свещените думи на Учителя", печатан в миналата книжка на "Житно Зърно" във френски превод.
Излезе в руски превод беседата от Учителя "Високият идеал". Може да се достави и от редакцията. Цена ... лв.
Георги Радев. Живите сили на слънцето. Севлиево, книгоиздателство "Братство"; 1939 г. Цена 5 лв. Стр. 40.
Книгата представлява обобщения на най-новите научни постижения в областта на практическите методи за разумно използуване на слънчевата енергия. Доставя се и от редакцията.
Орион. Рила когато проговори. Севлиево, издание на книгоиздателство "Братство", 1939 г. Цена 6 лв.
От съдържанието, което излагаме, може да се състави приблизително понятие за интересните въпроси, които се разглеждат в тая книга.
Когато Рила проговори. Скакавица. Усмивката на Рила. Рилският лагер от далече. Моята палатка. Клекът. Огънят. Кухнята. Седемте езера. Малките камъчета. Чешмата. На върха. Гимнастиките. Песента. Учителят. Малкото глухарче или пътят на ученика. Поетите. Чужденката. Слънцето на планината. Скалата на Иван Рилски. Блуждение в подножието на Рила. Около запаления факел.
Книгата е снабдена с доста сполучливи снимки из живота на Рила.

Препоръчваме на читателите си и двете книги:
„La vie pour le Tont”. Излязоха в едно красиво издание във френски превод известен брой статии, които представляват основните идеи на някои от беседите на Учителя. Цена 25 лв. Стр. 115.
Ето съдържанието на книгата:
Живот за цялото. Основни принципи на Мировата държава. Държава в държава. Двата принципа. Търпението - първата степен на Любовта. Божествени и човешки идеи. Четирите системи. Фарисей и митар. Бог на живите. Двата велики закона. Мисли! Събуждането на съзнанието. Новият човек. Новото раждане. Великият човек. Ключът на живота. Съществува ли безработица в природата? Човешки и божествени договори; най-новият завет. Как се влиза в училището на природата?
Доставя се от Руси Събев, улица "Опълченска", 64, София.


  Съдържание на 2–3 бр. - 'Житно зърно' - година ХIII - 1939г.
, , г., (Четвъртък) (неизвестен час)

ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕСЕДАНАГОРЕ