Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Упражнения с движения

( 12 упражнения )


1.  Ръцете се изнасят напред, нагоре, кръгообразно, през което време дълбоко поемате въздух. Бавно сваляне ръцете настрана, надолу и бавно издишване. Упражнението се прави три пъти. Изнасяне десния крак напред, дълбоко поемане на въздух и бавно клякане. След това тялото се издига полека, с бавно издишване и прибиране краката на място. Същото упражнение се прави и с изнасяне левия крак напред. И двете упражнения се правят по три пъти.
„Светото място “, „Великденски подарък / Хигиенични правила2.  Шест вдишки, три задържания на въздуха и шест издишки. Изправени на крака. Бавно вдигане ръцете нагоре, поемане на въздух, като се брои до шест. Задържане на въздуха и броене до три. Бавно сваляне ръцете надолу, издишване въздуха, като се брои до шест. Упражнението се прави 6 пъти.
„Фактори в Природата “, „Фактори в природата / Фактори на храносмилането3.  Шест вдишки, три задържания и шест издишки. При вдишване и задържане на въздуха, ръцете горе; при издишване ръцете се свалят долу.
„Фактори в Природата “, „Човешкото лице4.  Изправени! Бавно вдигане ръцете над гърдите; после, високо над главата, като се вдишва въздух. Задържане на въздуха. Бавно сваляне ръцете над гърдите и долу, с бавно издишване на въздуха. Упражнението се прави няколко пъти.
„Законът и Любовта “, „Движения в природата / Съзнателни и механически движения5.  Направихме упражнението за дишането, както обливането: дигане ръцете нагоре – вдишване. Задържане ръцете над главата с допрени пръсти – задържане. Спускане ръцете настрани – издишване. Двете ръце надясно с допрени пръсти. Лявата се движи по дясната, докато дойде настрани. Двете ръце наляво, с допрени пръсти. Дясната ръка се движи по лявата, докато дойде настрани.
„Буден ум и будно сърце “, „Любов и Обич6.  Поемете въздух и поставете ръцете на раменете със свити пръсти на юмрук. Издишате въздуха – ръцете напред, с отворени пръсти. Бавно сваляте ръцете надолу. Вдишването и издишването на въздуха трае от поставяне ръцете на раменете до свалянето им.
„Законът и Любовта “, „Трите начала / Трите пътя7.  Всяко едно дишане е свързано със закона на Любовта. Ти не можеш да изучаваш Любовта, ако най-първо не приемеш въздуха. Не може да изучаваш и Мъдростта, ако не издишаш навън. Всяка вдишка, това е Любов, а издишването, това е Мъдростта. Знанието това е светлината. Като дишаш, трябва да знаеш, че от себе си светлина трябва да пращаш.

Казвам сега: ръцете настрани с длани нагоре, започнете постепенно да си свивате пръстите на ръцете. Ще хванете горните два пръста с палеца. Туй е вземане. Същевременно ще поемете въздуха. Започнете да поемате през двете ноздри. Ръцете ги свивате, в това време палците отгоре. Тогава започнете да приближавате ръцете пред гърдите със свити юмруци. Сега започвате да издишате, като ръцете ги поставяте настрани, постепенно отваряте пръстите на ръцете. (Направихме няколко пъти упражнението.) Упражнението има смисъл, ако ти седиш и осмислиш нещата. Свиваш пръстите, то е интелигентност. Свиваш всичките си пръсти, че всичко онова, което Бог ти дал, поемаш го, и хубаво го поемаш. Силите на Любовта поемаш хубаво.
„Възможности в живота “, „Бъдете щедри8.  Направихме упражнението за дишането: прави, издигане ръцете встрани до над главата и допиране на пръстите – приемане; спущане ръцете настрани до височината на раменете – задържане; свиване ръцете пред гърдите една срещу друга – издишане. Пет пъти.
„Най-лесното “, „Даване и вземане9.  Направихме упражнението на дишането. Ръцете нагоре над главата – вдишване. Задържане ръцете с допрени пръсти – задържане на дъха. Спускане ръцете отстрани – издишване. Пет пъти. Лявата ръка настрани. Дясната – допира пръстите на лявата, постоянно се движи към рамото и после настрани. Сега пръстите на лявата ръка допират пръстите на дясната, лявата ръка се движи към рамото настрани. Това се прави три пъти.
„Най-лесното “, „Чистене съзнанието10.  Ръцете се изнасят настрана бавно, като се поема дълбоко въздух; после се издигат нагоре, а въздухът се задържа. Ръцете над главата, бавно спущане на ръцете надолу, като се издиша бавно.
„Възможности за щастие “, „Правилно дишане / Дишането11.  Бавно издигане на ръцете над главата и дълбоко поемане на въздух. С издигане на ръцете се повдигат и очите нагоре. Задържане на въздуха известно време. Бавно сваляне ръцете надолу, издишване и бавно сваляне очите надолу… Правете упражнения за очите си, да отправяте повече кръв към тях. Ето защо повдигайте често очите си нагоре, отдето слиза светлината и след това ги сваляйте надолу, в посока, дето тревите растат и никнат.
„Възможности за щастие “, „Четирите положения12.  Издигане ръцете нагоре, над главата; допиране пръстите на ръцете на темето; спущане ръцете надолу.
„Новият светилник “, „Трите свещи
НАГОРЕ