Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Преводи - Beinsa.eu | Контакти | Дарение
Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

Слънцето

( 8 упражнения )


1.  За десет дена направете следния опит. Всеки ден, по три пъти сутрин, на обед и вечер, вглъбете се в себе си и си кажете: „Аз искам моето сърце да бие ритмично, да се слее с пулса на Слънцето и правилно да изпраща енергията си по целия организъм, както Слънцето изпраща енергията си по целия свят.“
„Посока на растене “, „Пулс / Веждите – пулсът – дишането2.  Ако се греете всеки ден на Слънце съзнателно, по половин час, но с участието на мисълта, ще придобиете повече, отколкото да четете с дни в някоя библиотека, да търсите какво казват лекарите за дадена болест.
„Новият светилник “, „Послушание3.  Искате ли да бъде мисълта ви всякога права, с отвес към Слънцето, направете следното: вземете една тънка дъсчица, дълга около 40-45 см, и леко я прикрепете на източната страна на стаята си. В средата на дъсчицата да виси копринен конец, на края на който закачете малка тежест – камъче, сребърен лев или малка златна монета. Така прикрепен, конецът ще ви дава идея за отвеса на мисълта. Щом погледнете към него, ще кажете: „Искам да имам права мисъл“, т.е. отвес към Слънцето. С други думи казано: искам да имам прави отношения към Бога.
„Път към Живота “, „Милосърдие и користолюбие / Линиите на милосърдието и користолюбието. Отвесът на правата мисъл4.  Сега мислено ще направим едно пътешествие до Слънцето и назад: пет минути отиване и пет минути връщане назад. Ще дигнете и двете си ръце нагоре, малко отворени, с дланите една срещу друга. Дясната ръка остава горе, а лявата сваляте долу. Тъй както сте, тръгвате от Земята за Слънцето. Като започнете да се връщате назад, променяте ръцете си: лявата дигате нагоре, а дясната сваляте долу. Като слезете на Земята, сваляте и лявата ръка при дясната; двете ръце поставяте една срещу друга, за да се свържете с магнетическото течение, което постоянно иде от Слънцето към Земята. Във време на упражнението ще гледате да се освободите от всякакви тревоги и безпокойствия; отидете ли до Слънцето с всички ваши смущения, вие ще се свържете с известни отрицателни течения, които ще ви въздействат дисхармонично. Значи, във време на цялото пътешествие, което ще трае всичко 10 минути, вие ще оставите багажа си на Земята, и на връщане ще си го вземете.
„Светлина на мисълта “, „Живите закони на добродетелите5.  Сега ние ще имаме един малък опит, едно упражнение го наричам аз – психическо упражнение. Туй упражнение е следующето: тази вечер ще идем от Месечината в Слънцето. Ще тръгнем от Земята към Месечината, и от Месечината до Слънцето, и обратно – от Месечината към Земята. Сега вие ще си представите, че излизате из вашето тяло, ще отправите вашата мисъл първо към Месечината. Всеки от вас ще си определи една скорост, с която ще пътува. Със сто километра или с 200, 300, 500, един милион километра или с 10 милиона километра, и ще полетите с тази бързина. Но да не се уплашите, вие ще турите тази бързина, която е поносима за вас. Най-първо ще си определите с каква бързина ще се движите към Месечината, и като достигнете до Месечината, в съзнанието си, гледайте какви картини ще видите. Дали краката ви ще докоснат някоя твърда почва, и каква ще бъде тя, дали някоя равнина или някой висок връх. Ще седите няколко минути, и след туй ще се устремите към Слънцето. Около Слънцето има един огнен пояс, ще се гмурнете, ще минете през него, и ще влезете в Слънцето. Този пояс е много горещ, но вътре не е тъй горещо. Като влезете вътре, ще видите един много красив свят. Той е толкова красив, но дали ще го видите или не, важното е само какви представления ще имате. Някои от вас може само да припарят. Но има и друга опасност: между Земята и Месечината има един студен пояс, може някой там да се спре. Този леден пояс, това са известни сили, електрически сили, които някой път засягат Земята и я изстудяват. И вследствие на тия засягания Земята е претърпяла катастрофи. Там като минавате, няма да ви е страх. Няма да замръзнете, аз ще ви придружавам. Няма да ви е страх, разбирате ли? Ние ще тръгнем сега. Опитът ще трае 15 минути: 5 минути до Месечината. Туй ще турите във вашето подсъзнание. Разбирате ли? Законът е такъв. Вие ще ме питате: „Може ли да направим туй нещо?“ Можем, разбира се! Казано, свършено, тръгваме! Тази вечер тръгваме! Вие ще кажете: „Как ще бъде това?“ То не е наша работа. Как? Искам и тръгвам до Месечината. Ще идем до Месечината – 5 минути, оттам до Слънцето пак 5 минути, и 5 минути ще ни вземе обратния път, да се върнем на Земята. Сега ще се успокоите хубаво. Онези, които няма да вземат участие в пътешествието, те само ще ни изпращат, няма да вдигат шум. Те ще наблюдават, ние ще се движим, и ще чакат, като се връщаме назад. Но няма да кажете: „Дали ще се върнем?“ Ще идем, и ще се върнем назад. Сега ще започнем, тръгваме вече. Достатъчно сега, е, как мислите, пътува ли се лесно до Слънцето?
„Положителни и отрицателни сили в Природата “, „Правилният растеж на Ученика6.  Сега нека имаме едно мислено упражнение! Представете си в ума, че този момент в Слънцето има едно голямо събрание на интелигентни същества, които разрешават един от важните въпроси, и се постарайте, да видим можете ли мислено да се свържете с тях. Сега аз не казвам да вярвате, но само да си представите това. Ако речете да вярвате, вие ще се намерите в едно раздвоено състояние. Ще си представите това нещо в ума, като една картина. Ще си представите Слънцето не на това място, където е сега, но ще си го мислите под ъгъл 80 градуса към изток, т.е. 10 градуса до земята. Размишлението ще трае 5 минути.
„Високият идеал “, „Излишък и недоимък в живота7.  Направете следния опит. Когато имате хрема, мислете за Земята и вижте какъв ще бъде резултатът. След това обърнете направлението на вашата мисъл към Слънцето, да се съедините със слънчевата енергия, и пак наблюдавайте за резултата. В първият случай хремата ви ще се излекува мъчно, а във втория ще изчезне скоро. Когато имате какво и да е неразположение, правете този опит, за да се убедите в силата на слънчевата енергия. За Слънцето има две схващания: едни го схващат външно, те разбират само външното, видимото Слънце; други разбират вътрешното, духовното Слънце в човека – към това Слънце ще отправите мисълта си.
„Новите схващания на ученика “, „Слънчевите трансформатори8.  Направете един опит. Да кажем, когато изгрява Слънцето, в момента да видите какво ще чувствате. Какво самочувствие имате, когато една реалност ще стане! Когато дойде моментът, че тъкмо Слънцето ще изгрее, образува се една самоувереност във вас. В тебе няма и най-малко съмнение, че Слънцето ще изгрее! Тогава не може да има съмнение. Когато дойде моментът да се покаже Слънцето, в тебе всяко съмнение изчезва. Можете да направите опит с часовника си. До известно време има съмнение. И щом изчезне съмнението, Слънцето показва първия лъч. Като изчезне всичкото съмнение, първият лъч се показва.
„Минало настояще и бъдеще “, „Дълги и къси вълни
НАГОРЕ