Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

< ПРЕДИШЕН ЗАПИС | ОКУЛТНИ УПРАЖНЕНИЯ | СЛЕДВАЩ ЗАПИС >

УПРАЖНЕНИЯ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА ДУШЕВНА ЧИСТОТА

( 19 упражнения )


1.  „Както чистите къщите си, така чистете умовете и сърцата си. Не допущайте в ума си нито една лоша мисъл и в сърцето си нито едно лошо чувство, защото те не носят никаква радост. Те покваряват човешкия живот, както ръждата разрушава желязото… Мислите и желанията на човека са неговите деца, т.е. нивата, която той трябва да разоре, очисти и посее.
„Все що е писано “, „Радвайте се2.  Всяка нечистота, вън или вътре във вас, се отразява зле върху организма. Като знаете това, не допущайте ни една нечиста, нездравословна мисъл в ума си, едно нездравословно чувство в сърцето си и една нездравословна постъпка във волята си. Ето защо вечер, преди да си легнете, отделете 10-15 минути да си дадете отчет как сте прекарали деня, какви погрешки сте направили. Изправете погрешките в мисълта си, подишайте дълбоко и като се успокоите, легнете си. Сънят ви ще бъде добър и укрепителен. Дълбокото дишане успокоява нервната система. Колкото повече човек задържа въздуха в дробовете си, толкова повече енергия приема от него. Като диша човек така, и нечистият въздух няма да му се отрази зле. Защо? По-малко въздух ще приема, а с това по-малко прах и нечистотии.

И тъй, здравето на човека зависи от дълбокото и правилно дишане. Като диша правилно, човек прави в минута около 10-12 вдишки и издишки. Щом заболее, броят на вдишките се увеличава. Когато броят на вдишките намалява, животът се продължава; когато броят на вдишките се увеличава, животът се съкращава. Когато дишате, дръжте в ума си добрите, здравите и разумните хора. Не мислете за лошите, болните и неразумните хора. Ако мислите за тях, те ще противодействат на дишането ви. Добрите хора дишат правилно; също така мислят, чувстват и постъпват правилно. Ще помните: когато дишате обикновено, ще правите по 10-12 вдишки в минута. Когато се упражнявате в дишането, ще правите от 4 до 1 вдишки и издишки в минута. Ще започнете от 4 и постепенно ще слизате. Ако стигнете до една вдишка и издишка в минута, вие сте придобили много нещо.
„Възможности за щастие “, „Правилно дишане / Дишането3.  Дойде ли някоя мисъл в ума ви или някое чувство в сърцето ви – спрете се да ги анализирате, да разберете през какви умове и сърца са минали. Ако са минали през умовете и сърцата на лоши хора, те носят нещо нечисто в себе си, което може да ви застави да сгрешите. Ако можете, отстранете ги от себе си; ако не можете да ги отстраните – подложете ги на пречистване, да отделите от тях ония вещества, които са способни да ферментират. Лошите мисли и чувства са подобни на гнили ябълки, от които нищо не можете да извадите. Ядете ли ги, вие ще се разболеете и ще страдате. Единственото нещо, което можете да извадите от тях, е семката им. Извадете семката на лошите мисли и чувства, преди да е проникнала заразата в нея, и я посадете в земята. И в най-лошите мисли, чувства и постъпки има нещо добро, което може да се използва. Това са техните семки.
„Учение и работа “, „Езикът на дъгата4.  Ние трябва да знаем как да смиламе нашите мисли, как да мислим. Дойде ви една лоша мисъл – да извършите едно престъпление – да откраднете. За да се отървете от нея, насочете ума си в друга посока: обърнете погледа си към душата на този човек, залюбете го, кажете си: „Ако аз бях на негово място, бих ли желал да ме ограбят така?“ Дойде ли ви мисъл да направите зло някому, спрете се веднага и си помислете: „Ако аз бях на негово място, бих ли желал той да постъпи така спрямо мене?“
„Сила и живот II серия 4 “, „Новото основание5.  Когато се натъквате на отрицателни мисли или преживявате отрицателни състояния, бъдете внимателни да не ги задържате дълго време в организма си, защото те внасят отрови в кръвта, от които трябва да се освобождавате. Тези отрови са подобни на отровите, които бацилите образуват при размножаването си. За да дойде организмът в своето нормално състояние, лекарите препоръчват различни лекарства, които имат за цел да свържат тия отрови в безвредни за организма съединения и впоследствие да ги изхвърлят навън. В такива случаи ние препоръчваме пиене на гореща вода. Болният трябва да изпие няколко чаши гореща вода, която да разреди серума, в който бацилите се размножават. По този начин тяхната размножителна сила се намалява и организмът дохожда до своето нормално състояние.
„Добри навици “, „Житно зърно / Житното зърно6.  За да не изпадате в мрачни състояния, трябва да подобрите дихателната си система и черния дроб. Щом подобрите дишането и чувствата си, подобрява се състоянието на нервната и симпатичната система. Това се постига чрез систематично изпотяване. Ето защо през летния сезон направете 20 потни бани в продължение на 20 дни. След всяка баня пийте по две чаши гореща вода, облейте се с топла вода и се преоблечете. Чрез изпотяването се отварят порите на кожата и организмът почва да диша правилно.
„Божествените условия “, „Закони на красотата7.  От днес нататък ви давам следната задача за десет седмици: по два пъти в седмицата ще предизвиквате изпотяване чрез гореща вода. Ще изпивате по 4-5 чаши гореща вода с десетина капки лимон, докато се изпотите добре. След това ще изтриете тялото си с влажна кърпа. После със суха кърпа ще попиете влагата добре и ще се преоблечете. Най-после ще изпиете още една чаша гореща вода, да възстановите изгубената топлина при изпотяването. Добре е да правите изпотяването сутрин или вечер – преди залез Слънце, или преди лягане, към десет часа. Докато пиете горещата вода и правите движенията, не се страхувайте от простуда.
„Светото място “, „Великденски подарък / Хигиенични правила8.  Ако искате някакви лекарства, било като лечебни средства, или средства за чистене, ще ви препоръчам следните: изпивайте на ден по 2-3 килограма чиста гореща вода. Носенето на вода се отразява благотворно върху организма. Освен това правете дълбоки вдишвания да разширите дробовете си. Болният трябва сам да кладе огън. Много болни не оздравяват лесно, защото очакват всичко от своите ближни. Болен ли си, стани полека от леглото си, донеси малко вода и си почини. После наклади огъня, тури водата да се вари; като заври водата, пий няколко чаши гореща вода и пак си почини. След това направи няколко дълбоки вдишки, да поемеш въздух с целите си дробове. Само по този начин болният може да се лекува. Човек трябва да бъде слуга първо на себе си.
„Мнозина казваха “, „Оскърбените9.  В продължение на една седмица да не мислите лошо за никого. Срещнете ли някой човек, намерете в него една добра черта. Каже ли ви някой нещо добро или зло, знайте, че ви изпитват дали ще издържите и направите упражнението си както трябва. – „Може ли да не правим упражнението?“ Не може. Ученикът е длъжен да прави упражнение. През цялата седмица ще бъдете слепи и глухи за злото. И лоши думи да ви казват, ще знаете, че всичко е за добро… Каква е целта на упражнението, което ви давам? Да придобиете будно съзнание, да въздържате езика си, да чистите ума и сърцето си от лоши мисли и чувства. Ако дойде на езика лоша дума, веднага я обърнете на добра. Ако помислите лошо за някого, веднага намерете една добра черта в него и мислете върху нея… Не търсете лошото в проявите и положението на хората; знайте, че и зад най-лошата проява се крие нещо добро и благородно.
„Събуждане “, „Предназначението на носа / Предназначението на носа - служба и функция10.  Изчистете своя храм, за да приемете Спасителя в него. Искате ли да изчистите храма си, вие трябва да гледате с добро око на своя ближен. Мислете за него само добро. Лошото, което виждате, има отношение към неговия минал живот. Днес той се стреми към доброто и ще стане добър. Лошите хора ще станат по-добри от тия, които днес минават за добри.
„Все що е писано “, „Спасението11.  Вкъщи като влизате, научете се да си изувате обущата поне във вас. Вие внасяте всичката кал от света в стаята и после създавате ненужна работа. Ние в главата си по някой път допущаме мисли, които ни окалват.
„Последното добро “, „Зелен и узрял12.  На вас ще ви дам една малка задача за една седмица: сутрин ще станете и ще изчистите обущата на всички. Колкото обуща има, ще ги почиствате през цялата седмица. Ако на обущата не трябва да има кал, колко повече на сърцето! Забележете си хубаво, ще произнасяте: „Тъй както аз почиствам тези обуща, така живата, Божествената истина да очисти моето сърце.“
„Кротките “, „Характерни черти13.  Ако някой е беден и не може да дава, той трябва да прави умствени упражнения, да си представи, че разполага с големи богатства, и да раздаде всичко на бедни и страдащи. Като остане без нищо и бъде доволен от положението си, той е изчистил сърцето си. Яви ли се най-малкото недоволство в него, сърцето му още не е чисто. Изобщо недоволството показва, че в сърцето на човека се крие нещо нечисто и користолюбиво. За да чисти човек сърцето си, не е нужно даже да прави умствени упражнения. Животът всякога носи условия за човека да чисти сърцето си.
„Служене почит и обич “, „Органическо злато / Златото в кръвта (Органическо злато)14.  Искате ли да изправите някоя ваша погрешка, записвайте всичко в едно тефтерче и вечер, преди да си легнете, направете една равносметка какво сте казали по адрес на някого и вижте след това дали казаното е вярно. Ако е вярно, радвайте се, че сте казали истината. Ако не е вярно, изправете погрешката си. Правете това всеки ден, да коригирате всичките си погрешки. Човек не трябва да задържа в себе си нищо криво, нищо нечисто. Той трябва да пречисти своя ум и своето сърце от всички утайки и примеси, да дойде до онова първично естество, което граничи с идеалното, с красивото в света. Законът на Любовта изисква от човека да говори истината.
„Двигатели в живота “, „Азбука на разбирането15.  Нека всеки се опита може ли да прекара един ден, от сутринта до вечерта, без да допусне в ума си една лоша мисъл, в сърцето си – едно лошо чувство, и във волята си – една лоша постъпка. Който може да направи това само за един ден, той има условия да възкръсне. Не можете ли поне един ден да прекарате в тишина и спокойствие на ума и на сърцето си, не сте готови още да възкръснете. Правете опити да изчистите ума и сърцето си от утайките на миналото, да се приготвите за светли и честити дни.
„Трите родословия “, „Герои / Героите16.  Който разбира Волята Божия, нека я изпълни; който не я разбира, нека отвори Свещената книга на живота, да се моли, да чете по нея, докато я разбере. Мнозина считат за унижение да се молят. Не, молитвата е разговор, единение с Бога. Понеже човешката душа от вековете още носи в себе си наслоявания, тя не може да разбере Волята Божия. Ето защо човек трябва да се моли на Бога, Той да го очисти, да го освободи от този товар, да познае себе си, да познае ближния си, да познае и Бога. Дълго време трябва да се моли човек, докато молитвата му отиде до Бога. Първо тя минава през слугите Му, а после достига до Бога. От Божиите слуги зависи доде ще отидат вашите молитви.
„Мнозина казваха “, „Зарадваха се учениците17.  За да се предпазва от лошите влияния, човек трябва да спазва закона на хигиената, закона на психическата охрана. Вечер, като си ляга, човек трябва да се огради добре: къщата си, леглото си, тялото си, както и всички удове на организма си. Това са правили хората от най-старите времена, било с молитви, било с песни.
„Четирите кръга “, „Работа на природата18.  Човешкият живот трябва да се измени, в смисъл – да се пречисти. Всяко нещо, което се употребява, изисква чистене… Според мен първата задача на човека е да се освободи от заблужденията на своето минало, които и до днес още го следват. Миналите поколения са оставили своите нечистотии и заблуждения в живота. Хиляди години са ви нужни, за да очистите ума и сърцето си от лошото наследство и да заживеете добре. Тогава може да се говори за разбирателство между хората.
„Красотата на душата “, „Тониране19.  Искате ли да се домогнете до положителната мисъл в живота, вие трябва да пречиствате мислите си. Много начини има за пречистване на мисълта: чрез филтриране, чрез дестилация и т.н. Човек трябва постоянно да чисти мислите и чувствата си, защото в тях се таи грехът на хилядите поколения. Човек е дошъл на Земята да учи и да се чисти. Лошите и нечисти мисли и желания непрекъснато минават през неговия ум и през неговото сърце, но той трябва героично да устоява. В миналото светии, праведни хора са бягали по гори и планини, където са прекарвали в пост и молитва – да се освободят от лошите мисли и желания, но и там не са били спокойни. Грехът и лошите мисли дебнат човека навсякъде. Обаче вие трябва да знаете, че нечистите мисли и желания не са само ваши. Те представляват тор, останала от векове. Вашата задача е да се чистите, без да се самоосъждате.
„Учение и работа “, „Езикът на дъгата
НАГОРЕ