Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Галатяни 6
1. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.
2. Един другиму теготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.
3. Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си.
4. Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
5. защото всеки има да носи своя си товар.
6. А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.
    ● Определяне работата на четирите съвета, СБ,БР
    ● Който се учи, НБ
    ● Който се учи, НБ
    ● Да правим добро, НБ
    ● Който се учи на словото Божие, НБ
7. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.
8. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
10. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
11. Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
12. Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.
13. Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот.
14. А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света.
15. Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
16. И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
17. От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса.
18. Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: