Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50,
Битие 5
1. Ето списъкът {Еврейски: Книгата.} на Адамовото потомство. В деня когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;
2. създаде ги мъж и жена, благослови ги, и наименува ги Човек, в деня когато бяха създадени.
3. Адам живя сто и тридесет години, и роди син по свое подобие по своя образ и наименува го Сит.
4. А от как роди Сита, дните на Адама станаха осемстотин години; и той роди синове и дъщери.
5. И всичките дни на Адама колкото живя станаха деветстотин и тридесет години; и умря.
6. Сит живя сто и пет години и роди Еноса.
7. А откак роди Еноса, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.
8. И всичките дни на Сита станаха деветстотин и дванадесет години; и умря.
9. Енос живя деветдесет години и роди Кенана.
10. А откак роди Кенана, Енос живя осемстотин и петнадесет години, и роди синове и дъщери.
11. И всичките дни на Еноса станаха деветстотин и пет години; и умря.
12. Кенан живя седемдесет години и роди Маалалеила.
13. А откак роди Маалалеила, Кенан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.
14. И всичките дни на Кенана станаха деветстотин и десет години; и умря.
15. Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яреда.
16. А откак роди Яреда, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.
17. И всичките дни на Маалалеила станаха осемстотин деветдесет и пет години; и умря.
18. Яред живя сто шестдесет и две години и роди Еноха.
19. А откак роди Еноха, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.
20. И всичките дни на Яреда станаха деветстотин шестдесет и две години; и умря.
21. Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусала.
22. А откак роди Матусала, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.
23. И всичките дни на Еноха станаха триста шестдесет и пет години.
24. И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.
25. Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламеха.
26. А откак роди Ламеха, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.
27. И всичките дни на Матусала станаха деветстотин шестдесет и девет години; и умря.
28. Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син;
29. и наименува го Ной {Т.е. Почивка.}, като думаше: Тоя ще ни утеши в умората ни от работата ни и от труда на ръцете ни, който ни иде от земята, която Господ прокле.
30. А откак роди Ноя, Ламех живя петстотин двадесет и пет години и роди синове и дъщери.
31. И всичките дни на Ламеха станаха седемстотин седемдесет и седем години; и умря.
32. А Ной беше петстотин години; и Ной роди Сима, Хама и Яфета.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: