Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 4
1. Тогава, като изново размишлявах Всичките угнетения, които стават под слънцето, И видях сълзите на угнетяваните, че нямаше за тях утешител, И че силата беше в ръката на ония, които ги угнетяваха, А за тях нямаше утешител,
    ● Тогаз се обърнах аз и видях, НБ
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
2. Затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели, Повече от живите, които са още живи;
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
3. А по-щастлив и от двамата считах оня, който не е бил още, Който не е видял лошите дела, които стават под слънцето.
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
4. Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело, Че поради него на човека завижда ближния му. И това е суета и гонене на вятър.
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
5. Безумният сгъва ръцете си И яде своята си плът,
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
6. И казва: По-добре една пълна шепа със спокойствие, Отколкото две пълни шепи с труд и гонене на вятър.
7. Тогава изново видях само суета под слънцето.
8. Има такъв, който е самичък, който няма другар, Да! Няма нито син, нито брат; Но пак няма край на многото му труд, Нито се насища окото му с богатство, И той не дума: За кого, прочее, се трудя аз И лишавам душата си от благо? И това е суета и тежък труд.
9. По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си;
10. Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, И няма друг да го дигне.
11. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; А един как ще се стопли сам?
12. И ако някой надвие на един, който е сам, Двама ще му се опрат; И тройното въже не се къса скоро.
13. По-добър е беден и мъдър младеж, Отколкото стар и безумен цар, Който не знае вече да приема съвет;
    ● Насилията под слънцето, УС
14. Защото единият излиза из тъмницата {Еврейски: Къщата на веригите.} за да царува, А другият, и цар да се е родил, става сиромах.
15. Видях всичките живи, които ходят под слънцето, Че бяха с младежа, втория, който стана вместо него;
16. Нямаше край на всичките люде, На всичките, над които е бил той; А идещите подир него не ще се зарадват в него. Наистина и това е суета и гонене на вятър.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: