Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Матей 28
1. А като се мина съботата, на първия ден от седмицата, дойдоха Мария Магдалина и другата Мария да видят гроба.
    ● Беседа за празника на пролетта, ИБ
2. А, ето, стана голям трус; защото ангел от Господа слезе от небето и пристъпи, отвали камъка, и седна на него.
3. Изгледът му беше като блескавица, и облеклото му бяло като сняг.
4. И в страха си от него стражарите трепереха, и станаха като мъртви.
5. А ангелът проговори, като каза на жените: Вие не се бойте, защото зная, че търсите разпнатия Исус.
    ● Ангелът отговори / Ангелътъ отговори, НБ
6. Няма Го тук; защото възкръсна, както и рече: дойдете и вижте мястото, гдето е лежал Господ.
7. Идете скоро да кажете на учениците Му, че е възкръснал от мъртвите; и, ето, Той отива преди вас в Галилея; там ще Го видите; ето казах ви.
    ● Идете в Галилея, НБ
8. И те излязоха бързо от гроба със страх и голяма радост, и завтекоха се да известят на учениците Му.
    ● Излязоха и завтекоха се, НБ
9. И ето Исус ги срещна и рече: Здравейте! А те се приближиха и се хванаха за нозете Му и Му се поклониха.
    ● Радвайте се, НБ
    ● Радвайте се, НБ
    ● Озарени от Любовта, НБ
10. Тогава Исус им рече: Не бойте се; идете кажете на братята Ми да идат в Галилея, и там ще Ме видят.
11. Когато те отидоха, ето, някои от стражата дойдоха в града и известиха на главните свещеници всичко що бе станало.
12. И те, като се събраха със старейшините и се съвещаваха, дадоха на войниците доволно пари, и рекоха:
13. Кажете, че учениците Му дойдоха през нощта и Го откраднаха, когато ние спяхме.
14. И ако слух за това стигне до управителя, ние ще го убедим, а вас ще направим да нямате грижа.
15. Те, прочее, взеха парите, и постъпиха както бяха научени. И това що те казаха се разнесе между юдеите, и продължава даже и до днес.
16. А единадесетте ученика отидоха в Галилея, на бърдото, гдето Исус им определи.
17. И като Го видяха, поклониха Му се; а някои се усъмниха.
18. Тогава Исус се приближи към тях и им говори, казвайки: Даде Ми се всяка власт на небето и на земята.
    ● Даде ми се всяка власт, УС
19. Идете, прочее, научете всичките народи, и кръщавайте ги в името на Отца и Сина и Светия Дух,
    ● Всичките народи, НБ
    ● Великден, НБ
20. като ги учите да пазят всичко що съм ви заповядал; и ето, Аз съм с вас през, всичките дни до свършека на века. [Амин].

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Отворени кранове, УС
    ● Постоянната връзка и единствената мярка, УС


placeholder
V1-ON