Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 2
1. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
2. в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;
3. между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.
4. Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5. даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),
6. и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;
7. за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.
8. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;
9. не чрез дела, за да се не похвали никой.
10. Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
11. Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
12. в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.
13. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.
    ● Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК
14. Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше,
15. като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,
16. и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
17. И като дойде благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо;
18. защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.
19. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;
20. понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,
21. върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;
22. в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: