Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 2
1. И съживи вас, когато бяхте мъртви чрез вашите престъпления и грехове,
2. в които сте ходили някога според вървежа на тоя свят, по княза на въздушната власт, на духа, който сега действува в синовете на непокорството;
3. между които и ние всички сме живели някога в нашите плътски страсти, като сме изпълнявали волята на плътта и на помислите, и по естество сме били чада на гнева, както и другите.
4. Бог, обаче, Който е богат с милост, поради голямата любов, с която ни възлюби,
5. даже, когато бяхме мъртви чрез престъпленията си, съживи ни заедно с Христа (по благодат сте спасени),
6. и, като ни съвъзкреси, тури ни да седим с Него в небесни места, в Христа Исуса;
7. за да показва през идните векове премногото богатство на Своята благодат чрез добрината Си към нас в Христа Исуса.
8. Защото по благодат сте спасени чрез вяра, и то не от сами вас; това е дар от Бога;
9. не чрез дела, за да се не похвали никой.
10. Защото сме Негово творение създадени в Христа Исуса за добри дела, в които Бог отнапред е наредил да ходим.
11. Затова помнете, че вие, някога езичници по плът, наричани необрязани от тия, които се наричат обрязани с обрязване на плътта, което се извършва с ръце,
12. в онова време бяхте отделени от Христа, странни на Израилевото гражданство и чужденци към заветите на обещанието, без да имате надежда и без Бога на света.
13. А сега в Христа Исуса вие, които някога сте били далеч, сте поставени близо чрез кръвта на Христа.
    ● Постоянни и преходни неща. Козметика, ООК
14. Защото Той е нашият мир, Който направи двата отдела едно, и развали средната стена, която ги разделяше,
15. като в плътта Си унищожи враждата, сиреч, закона със заповедите му изразени в постановления, за да създаде в Себе Си двата в един нов човек, и тъй да направи мир,
16. и в едно тяло да примири и двата с Бога чрез кръста, като уби на него враждата.
17. И като дойде благовествува мир на вас, които бяхте далеч, и мир на тия, които бяха близо;
18. защото чрез Него и едните и другите имаме своя достъп при Отца в един Дух.
19. Затова вие не сте вече странни и пришелци, но сте съграждани на светиите и членове на Божието семейство;
20. понеже бяхте съградени върху основата на апостолите и пророците, като е краеъгълен камък сам Христос Исус,
21. върху когото всяко здание, стройно сглобено, расте за храм свет на Господа;
22. в който и вие се вграждате заедно в Духа за Божие обиталище.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON