Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Лука 10
1. След това Господ определи други седемдесет души, и ги изпрати по двама пред Себе Си във всеки град и място гдето сам Той щеше да отиде.
2. И каза им: Жетвата е изобилна, а работниците малко; затова молете се на Господаря на жетвата да изпрати работници в жетвата Си.
3. Идете: ето, Аз ви изпращам като агнета посред вълци.
4. Не носете ни кесия, ни торба, ни обуща, и никого по пътя не поздравявайте.
5. И в която къща влезете, първо казвайте: Мир на тоя дом!
    ● Мир на този дом, НБ
6. И ако бъде там някой син на мира, вашият мир ще почива на него; но ако няма, ще се върне на вас.
7. И в същата къща седете, и яжте и пийте каквото ви сложат; защото работникът заслужава своята заплата. Недейте се премества от къща в къща.
8. И като влизате в някой град, и те ви приемат, яжте каквото ви сложат,
    ● Становище на живота, НБ
    ● Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ
    ● Въ който градъ влѣзвате / В който град влизате, НБ
9. и изцелявайте болните в него, и казвайте им: Божието царство е наближило до вас.
10. А като влезете в някой град, и те не ви приемат, излезте на улиците му и речете:
    ● Великият път, УС
11. И праха, който е полепнал по нозете ни от вашия град, ви отърсваме; но това да знаете, че Божието царство е наближило.
12. Казвам ви: По-леко ще бъде наказанието на Содом в оня ден отколкото на тоя град.
    ● По-леко ще бъде наказанието, НБ
13. Горко ти Хоразине! горко ти Витсаидо! защото, ако бяха се извършили в Тир и Сидон великите дела, които се извършиха у вас, отдавна те биха се покаяли, седящи във вретище и пепел.
14. Обаче на Тир и Сидон ще бъде по-леко в съда, отколкото на вас.
15. И ти, Капернауме, до небесата ли ще се издигнеш? до ада ще се смъкнеш.
16. Който слуша вас, Мене слуша; и който отхвърля вас, Мене отхвърля; а който отхвърля Мене, отхвърля Онзи, Който Ме е пратил.
17. И седемдесетте се върнаха с радост, и казаха: Господи, в Твоето име и бесовете се покоряват на нас.
18. А Той им рече: Видях Сатана паднал от небето като светкавица.
19. Ето, давам ви власт да настъпвате на змии, и на скорпии, и власт над цялата сила на врага; и нищо няма да ви повреди.
20. Обаче, недейте се радва на това, че духовете ви се покоряват; а радвайте се, че имената ви са написани на небесата.
21. В същия час Исус се зарадва чрез Светия Дух, и каза: Благодаря Ти, Отче, Господи на небето и земята, за дето си утаил това от мъдрите и разумните, а си го открил на младенците. Да, Отче, защото така Ти се видя угодно.
22. Всичко Ми е предадено от Отца Ми; и освен Отец, никой не знае Кой е Синът; и никой не знае Кой е Отец, освен Синът и оня, комуто Синът би благоволил да Го открие.
    ● Което се променя, без да се изменя, НБ
23. И като се обърна към учениците, рече частно: Блажени очите, които виждат това, което вие виждате.
    ● Добрият самарянин, НБ
    ● Което вие видите, НБ
24. Защото ви казвам, че много пророци и царе пожелаха да видят това, което вие виждате, и не видяха, и да чуят това, което вие чувате: и не чуха.
25. И, ето, някой законник стана и Го изпитваше, казвайки: Учителю, какво да правя за да наследя вечен живот?
26. А Той му рече: Какво е писано в закона, как четеш?
27. А той в отговор каза: "Да възлюбиш Господа твоя Бог с цялото си сърце, с цялата си душа, с всичката си сила, и с всичкия си ум, и ближния си както себе си".
28. Исус му рече: Право си отговорил; това стори, и ще живееш.
29. Но той, понеже искаше да оправдае себе си, рече на Исуса: А кой е моят ближен?
30. В отговор Исус каза: Някой си човек слизаше от Ерусалим в Ерихон; и налетя на разбойници, които го съблякоха и нараниха и отидоха си, като го оставиха полумъртъв.
31. А случайно някой си свещеник слизаше по път, и, като го видя, замина си от срещната страна.
32. Също и един левит, като стигна на това място и го видя, замина си от срещната страна.
33. Но един самарянин, като пътуваше дойде на мястото дето беше той, и като го видя, смили се,
34. приближи се и превърза раните му, като изливаше на тях масло и вино. После го качи на собственото си добиче, закара го в една гостилница и се погрижи за него.
35. И на следния ден извади два динара и ги даде на гостилничаря и рече: Погрижи се за него; и каквото повече иждивиш, на връщане аз ще ти заплатя.
36. Кой от тия трима ти се вижда да се е показал ближен на изпадналия всред разбойниците?
37. Той рече: Онзи, който му показа милост. Исус му каза: Иди и ти прави също така.
38. И като вървяха по пътя, Той влезе в едно село; и някоя си жена на име Марта Го прие у дома си.
39. Тя имаше сестра на име Мария, която седна при нозете на Господа и слушаше словото Му.
40. А Марта като се залисваше с много шетане, пристъпи и рече: Господи, не Те ли е грижа, че сестра ми ме остави сама да шетам? Кажи й, прочее, да ми помогне.
    ● Марта и Мария, НБ
41. Но Господ в отговор й рече: Марто, Марто, ти се грижиш и безпокоиш за много неща;
42. но едно е потребно; и Мария избра добрата част, която не ще се отнеме от нея.
    ● Смел и решителен, ИБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Две посоки, УС


placeholder
V1-ON