Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 2
1. На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.
2. И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
    ● Призваха Исуса, НБ
3. И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
    ● Свърши се виното, НБ
4. А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
5. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
6. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
7. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
8. Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
9. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
10. Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.
    ● Доброто вино, НБ
    ● Доброто вино, НБ
11. Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
12. След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни.
13. И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим.
14. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари;
15. и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им;
16. и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.
17. Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде".
18. По повод на това, юдеите проговаряйки, Му рекоха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?
    ● Какво знамение показваш нам?, НБ
19. В отговор Исус им рече: Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна.
20. Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш?
21. Но Той говореше за храма на тялото Си.
22. И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на писаното, и словото, което Исус беше говорил.
23. И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше.
24. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци,
25. и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.
    ● Що има вътре в човека, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: