Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 7
1. Добро име струва повече от скъпоценно миро. И денят на смъртта повече от деня на раждането.
2. По-добре да отиде някой в дом на жалеене, Отколкото да отиде в дом на пируване; Защото това е сетнината на всеки човек, И живият може да го вложи в сърцето си.
3. По-полезна е печалта от смеха; Защото от натъжеността на лицето сърцето се развеселява.
4. Сърцето на мъдрите е в дома на жалеене; А сърцето на безумните е в дома на веселие.
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
5. По-добре е човек да слуша изобличение от мъдрия, Нежели да слуша песен от безумните;
6. Защото какъвто е шумът на тръните под котела, Такъв е смехът на безумния. И това е суета.
7. Наистина изнудването прави мъдрия да избезумява; И подарък разтлява сърцето.
8. По-предпочително е свършването на работата, нежели започването й; По-добър е дълготърпеливият, нежели високоумният.
9. Не бързай да се досадиш в духа си; Защото досадата почива на гърдите на безумните.
10. Да не речеш: Коя е причината Дето предишните дни бяха по-добри от сегашните? Защото не питаш разумно за това.
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
11. Мъдростта е равноценна с едно наследство, Даже и по-ценна е на ония, които гледат слънцето;
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
12. Защото, не само че мъдростта е защита както и парите са защита, Но предимството на знанието е, че мъдростта запазва живота на ония, които я имат.
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
13. Разгледай делото Божие; Защото кой може да изправи онова, което Той е направил криво?
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
14. Във време на благоденствие бъди весел, А във време на злополука бъди разсъдлив; Защото Бог постави едното до другото, За да не може човек да открие нищо, което ще бъде подир него.
    ● В царството на Христа и Бога, НБ
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
15. Всичко това видях в суетните си дни: Има праведен, който загива в правдата си, И има нечестив, който дългоденствува в злотворството си.
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
16. Не ставай прекалено праведен, И не мисли себе си чрезмерно мъдър; Защо да се погубиш?
17. Не ставай прекалено зъл, и не бивай безумен; Защо да умреш преди времето си?
18. Добре е да се придържаш за едното, И да не оттегляш ръката си от другото; Защото който се бои от Бога ще се отърве от двете {Еврейски: От всички тези.}.
19. Мъдростта крепи мъдрия повече От десетина началника, които са в града.
20. Наистина няма праведен човек на земята, Който да струва добро и да не греши.
    ● В царството на Христа и Бога, НБ
21. И не обръщай внимание на всичките думи, които се говорят, Да не би да чуеш слугата си да те кълне;
22. Защото сърцето ти познава, че и ти подобно Си проклинал други много пъти.
23. Всичко това опитах чрез мъдростта. Рекох: Ще бъда мъдър; но мъдростта се отдалечи от мене.
24. Онова, което е, е много далеч и твърде дълбоко; Кой може да го намери?
25. Аз изново се предадох от сърцето си Да науча, и да издиря, и да изследвам мъдростта и разума, И да позная, че нечестието е безумие, и че глупостта е лудост;
26. И намирам, че е по-горчива от смърт Оная жена, чието сърце е примки и мрежи, и ръцете й окови; Който е добър пред Бога ще се отърве от нея; А грешникът ще бъде хванат от нея.
    ● В царството на Христа и Бога, НБ
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
27. Виж, това намерих, казва проповедникът, Като изпитвах нещата едно по едно, за да намеря причината;
28. (И душата ми още го изследва, но не съм го намерил); Един мъж между хиляда намерих; Но ни една жена между толкова {Еврейски: Всички тези.} жени не намерих.
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС
29. Ето, това само намерих, Че Бог направи човека праведен, Но те изнамериха много измишления.
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Двете добродетели / Двата вида добродетели. (Кой е правият път), УС


placeholder
V1-ON