Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 18
1. Като изговори това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, гдето имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
2. А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.
3. И тъй, Юда като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.
4. А Исус като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им рече: Кого търсите?
5. Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.
6. И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.
7. Пак ги попита: Кого търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина.
8. Исус отговори: Рекох ви, че съм Аз; прочее, ако Мене търсите оставете тия да си отидат;
9. (за да се изпълни думата казана от Него: От тия, които си Ми дал, ни един не изгубих).
10. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника, и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.
    ● Да я не пия ли?, НБ
11. Тогава Исус рече на Петра: Тури ножа в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?
    ● Да я не пия ли?, НБ
12. И тъй, четата, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и Го вързаха.
13. И заведоха Го първо при Анна; защото той беше тъст на Каиафа, който беше първосвещеник през тая година.
14. А Каиафа, беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людете.
15. И подир Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника.
16. А Петър стоеше вън до вратата; и тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе та каза на вратарката и въведе Петра.
17. И слугинята вратарка казва на Петра: И ти ли си от учениците на Този човек? Той казва: Не съм.
    ● Високият връх, СБ
18. А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха та се грееха; а и Петър стоеше с тях и се грееше.
    ● И Петър се грееше, НБ
19. А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му.
20. Исус му отговори: Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно.
    ● Новото / Новото в небето. Страданието, УС
    ● Новото / Новото в небето. Страданието, УС
21. Защо питаш Мене? питай ония, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят що съм казвал.
22. Когато рече това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече: Така ли отговаряш на първосвещеника?
23. Исус му отговори: Ако съм продумал нещо зло, покажи злото; но ако добро, защо ме биеш?
24. Анна, прочее, Го прати вързан при първосвещеника Каиафа.
25. А Симон Петър стоеше и се грееше; и рекоха му: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече казвайки: Не съм.
26. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, комуто Петър отсече ухото, казва: Нали те видях аз в градината с Него?
27. И Петър пак се отрече; и на часа изпя петел.
28. Тогава поведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше рано. Но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.
    ● Заведоха Исуса, НБ
29. Затова Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате Тоя човек?
30. В отговор му рекоха: Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.
31. А Пилат им рече: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: Нам не е позволено да умъртвим никого,
32. (за да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре).
33. И тъй, Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и Му каза: Ти юдейски Цар ли си?
34. Исус отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за Мене?
35. Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си сторил?
36. Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.
    ● Моето царство, НБ
    ● Моето царство, НБ
37. Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
    ● Красота и благост, СБ, РБ
    ● Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ, РБ
    ● Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ, РБ
    ● Затова се родих, НБ
38. Пилат Му каза: Що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: Аз не намирам никаква вина в него.
39. А у вас има обичай да ви пущам по един на пасхата; желаете ли, прочее, да ви пусна юдейския цар?
40. Тогава те пак закрещяха, казвайки: Не Тоя, но Варава. А Варава беше разбойник.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ
    ● Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ
    ● Светлина, топлина и сила, СБ, РБ
    ● Светлина, топлина и сила, СБ, РБ


placeholder
V1-ON