Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 14
1. Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
    ● С любов и вяра, ИБ
    ● Да се не смущава сърцето ви!, НБ
    ● Да се не смущава сърцето ви!, НБ
    ● Старото отмина / Три фази има, УС
    ● Старото отмина / Три фази има, УС
    ● С вяра, без смущение / И в мене, СБ, РБ
    ● Да се не смущава сърцето ви, НБ
    ● Най-лесното, УС
2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
    ● В дома на Отца, НБ
3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
4. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
5. Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
    ● Новото основание, НБ
    ● Път, Истина и живот, СБ
    ● Най-добрият плод, ООК
    ● Дрехата на Любовта, ООК
    ● Цар и служител, СБ, РБ
    ● Цар и служител, СБ, РБ
    ● Живот, път, истина, НБ
7. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
8. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
9. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
11. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.
    ● С любов и вяра, ИБ
13. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
14. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
    ● Каквото попросите, НБ
15. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
    ● Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ
16. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.
17. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
18. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
    ● Живот, път, истина, НБ
19. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете.
20. В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.
21. Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.
    ● Към извора, ООК
22. Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?
23. Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
    ● Който люби, НБ
    ● Ще дойдем, НБ
    ● Ще ви се изявя, НБ
24. Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
25. Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас.
    ● Последният изпит, ООК
    ● Което човек сее, НБ
26. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
27. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
    ● Забраненият плод, УС
28. Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.
29. И сега ви казах това преди да е станало, та когато стане, да повярвате.
30. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;
31. но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ
    ● Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа, НБ
    ● Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа, НБ
    ● Разумно съотношение в природата, УС
    ● Божествената мярка, ООК
    ● Трите пътища, УС
    ● С вяра, без смущение / И в мене, СБ, РБ
    ● Ще бъдат опитани, УС