Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 4
1. И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,
2. със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,
3. и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.
4. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
5. един Господ, една вяра, едно кръщение,
6. един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
7. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал
8. Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците".
9. (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.
10. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
11. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12. за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13. докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14. за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
15. но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16. от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.
17. Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,
18. помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;
19. които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20. Но вие не сте така познали Христа;
21. понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),
22. да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
    ● Събличане и обличане, НБ
    ● Събличане и обличане, НБ
    ● Новият човек / Новиятъ човѣкъ, НБ
    ● Новият човек / Новиятъ човѣкъ, НБ
23. да се обновите в духа на своя ум,
24. и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
    ● В правда, истина и святост / Правда, истина и светость, НБ
    ● В правда, истина и святост / Правда, истина и светость, НБ
    ● Да се облечете в новия човек, НБ
25. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
26. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27. нито давайте място на дявола.
28. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
30. и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
31. всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
32. а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Съвършеният мъж, СБ
    ● Новата песен, ООК