Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 4
1. И тъй, аз, затворник за Господа, моля ви да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призовани,
2. със съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпявате един друг с любов,
3. и се стараете в свръзката на мира да опазите единството в Духа.
4. Има едно тяло и един Дух, както и бяхте призовани към една надежда на званието ви:
5. един Господ, една вяра, едно кръщение,
6. един Бог и Отец на всички, Който е над всички, чрез всички и във всички.
7. А на всеки от нас се даде благодат според мярката на това, което Христос ни е дал
8. Затова казва: - "Като възлезе на високо, плени плен И даде дарове на човеците".
9. (А това "възлезе" що друго значи, освен че бе и [по-напред] слязъл в местата по-долни от земята.
10. Тоя, Който е слязъл, е същият, Който и възлезе по-горе от всичките небеса, за да изпълни всичко).
11. И Той даде едни да бъдат апостоли, други пророци, други пък благовестители, а други пастири и учители,
12. за делото на служението, за назиданието на Христовото тяло, с цел да се усъвършенствуват светиите;
13. докле всички достигнем в единство на вярата и на познаването на Божия Син, в пълнолетно мъжество, в мярката на ръста на Христовата пълнота;
14. за да не бъдем вече деца, блъскани и завличани от всеки вятър на учение, чрез човешката заблуда, в лукавство, по измамителни хитрости;
15. но, действуващи истинно в любов, да пораснем по всичко в Него, Който е главата, Христос,
16. от Когото цялото тяло, сглобявано и свързано чрез доставяното от всеки став, според съразмерното действие на всяка една част, изработва растенето на тялото за своето назидание в любовта.
17. Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,
18. помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;
19. които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20. Но вие не сте така познали Христа;
21. понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),
22. да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
    ● Събличане и обличане, НБ
    ● Събличане и обличане, НБ
    ● Новият човек / Новиятъ човѣкъ, НБ
    ● Новият човек / Новиятъ човѣкъ, НБ
23. да се обновите в духа на своя ум,
24. и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
    ● В правда, истина и святост / Правда, истина и светость, НБ
    ● В правда, истина и святост / Правда, истина и светость, НБ
    ● Да се облечете в новия човек, НБ
25. Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
26. Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27. нито давайте място на дявола.
28. Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
29. Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
30. и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
31. всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
32. а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Новата песен, ООК
    ● Встъпление в Любовта, ИБ, БС


placeholder
V1-ON