Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 17
1. Това като изговори Исус, дигна очите си към небето, и рече: Отче настана часът; прослави Сина Си, за да Те прослави и Сина Ти,
    ● Който има мир, НБ
    ● Точка, линия, плоскост, куб, НБ
    ● Както Бог мисли и прави, УС
    ● Както Бог мисли и прави, УС
2. според както си Му дал власт над всяка твар да даде вечен живот на всички, които си Му дал.
3. А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.
    ● Лъчи на живота / Първият лъч на топлината, СБ, РБ
    ● Идете в Галилея, НБ
    ● Израил и българин, СБ, РБ
    ● Необходимостта да познаваме Бога, НБ
    ● Възможности за щастие, СБ
    ● Необходимостта да познаваме Бога, НБ
    ● Условията на вечния живот, НБ
    ● Съживява, НБ
4. Аз те прославих на земята, като свърших делото, което Ти Ми даде да върша.
5. И сега прослави Ме, Отче, у Себе Си със славата, която имах у Тебе преди създанието на света.
6. Изявих името Ти на човеците, които Ми даде от света. Те бяха Твои, и Ти ги даде на Мене, и те опазиха Твоето слово.
7. Сега знаят, че всичко, което си Ми дал е от Тебе;
8. защото думите, които Ми даде Ти, Аз ги предадох на тях, и те ги приеха; и наистина знаят че, от Тебе излязох, и вярват, че Ти си Ме пратил.
9. Аз за тях се моля; не се моля за света, а за тия, които си Ми дал, защото са Твои.
10. И всичко Мое е Твое, и Твоето Мое, и Аз се прославям в тях.
11. Не съм вече на света, а тия са на света, и Аз ида при Тебе, Отче свети, опази в името Си тия, които си Ми дал, за да бъдат едно, както сме и Ние.
12. До като бях с тях, Аз пазех в Твоето име тия, които Ми даде; опазих ги, и нито един от тях не погина, освен сина на погибелта, за да се изпълни писанието.
13. А сега ида при Тебе; но догдето съм още на света казвам това, за да имат Моята радост пълна в себе си.
14. Аз им предадох Твоето слово; и светът ги намрази, защото те не са от света, както и Аз не съм от него.
15. Не се моля да ги вземеш от света, но да ги пазиш от лукавия.
16. Те не са от света както и Аз не съм от света.
17. Освети ги чрез истината; Твоето слово е истина.
    ● Братът на най-малките, ИБ НБ
    ● Братът на най-малките, ИБ НБ
    ● Твоето Слово, НБ
18. Както Ти прати Мене в света, така и Аз пратих тях в света;
19. и заради тях Аз освещавам Себе Си, за да бъдат и те осветени чрез истината.
20. И не само за тях се моля, но и за ония, които биха повярвали в Мене чрез тяхното учение,
21. да бъдат всички едно; както Ти, Отче, си в Мене и Аз в Тебе, тъй и те да бъдат в Нас, за да повярва светът, че Ти си Ме пратил.
22. И славата, която Ти Ми даде, Аз я дадох на тях; за да бъдат едно, както и Ние сме едно;
    ● Новият свят, СБ, РБ
23. Аз в тях, и Ти в мене, за да бъдат съвършени в единство; за да познае светът, че Ти си Ме пратил, и си възлюбил тях както си възлюбил и Мене.
24. Отче, желая гдето съм Аз, да бъдат с Мене и тия, които {Гръцки: Каквото.} си Ми дал, за да гледат Моята слава, която си Ми дал; защото си Ме възлюбил преди създанието на света.
25. Отче праведни, светът не Те е познал, но Аз Те познах; и тия познаха, че Ти си Ме пратил.
    ● Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ
    ● Азъ Те познахъ / Аз Те познах, НБ
26. И явих им Твоето име, и ще явя, та любовта, с която си Ме възлюбил, да бъде в тях, и Аз в тях.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ
    ● Единият и многото, УС
    ● Единият и многото, УС


placeholder
V1-ON