Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 10
1. Умрели мухи правят мирото на мировареца да вони и да кипи; Така и малко безумие покваря онзи, който е уважаван за мъдрост и чест.
2. Разумът на мъдрия е в десницата му, А разумът на безумния в левицата му.
3. Докато безумният още ходи в пътя, разумът {Еврейски: Сърцето.} му не му достига. И той се прогласява на всичките, че е безумен.
4. Ако гневът на управителя се подигне против тебе не напущай мястото си, Защото отстъпването отвръща големи грешки,
5. Има зло, което видях под слънцето, - Погрешка, като че ли произхождаща от владетеля, - и това е, че
6. Безумният се поставя на висок чин, А богатите седят в долни места.
7. Видях слуги на коне, И князе ходещи като слуги по земята.
8. Който копае яма ще падне в нея; И който разбива ограда, него змия ще ухапе.
9. Който кърти камъни ще се повреди от тях; И който цепи дърва се излага на опасност от тях;
10. Ако се затъпи желязото, и не се наточи острието му, Тогава трябва да се напряга повече със силата; А мъдростта е полезна за упътване.
11. Ако ухапе змията преди да бъде омаяна, Тогава няма полза от омайвача {Или: Наистина, ако няма омайване, змията ще ухапе; и клеветникът не е по-добър.}.
12. Думите из устата на мъдрия са благодатни; А устните на безумния ще погълнат самия него;
13. Защото първите думи, които изговаря, са безумие, И краят на говоренето му е пакостна лудост.
14. Безумният тъй също умножава думи; Но пак човек не знае какво ще бъде; И кой може да му яви какво ще бъде подир него?
15. Труда на безумните ги уморява, Понеже ни един от тях не знае пътя за града.
16. Горко ти, земьо, когато царят ти е дете, И началниците ти ядат рано!
17. Блазе ти, земьо, когато царят ти е син на благородни, И началниците ти ядат на време, - за подкрепа, а не за опиване!
18. От голяма леност засяда къщният покрив; И от безделието на ръцете прокапва къщата.
19. Угощения се правят за веселба, и виното весели живота; А парите отговарят на всичко.
    ● Отношение на нещата, ООК
20. Да не прокълнеш царя нито даже в мисълта си, И да не прокълнеш богатия нито в спалнята си; Защото въздушна птица ще отнесе гласа, И крилатото ще извести това нещо.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: