Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 15
1. Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът.
    ● Аз ви избрах, ИБ
    ● Истината, СБ
    ● Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът, НБ
    ● Истинната лоза, НБ
    ● Истинната лоза, НБ
    ● Трите свята, СБ, РБ
    ● Новият опит, ООК
    ● Степените на Любовта, УС
    ● Степените на Любовта, УС
    ● Единство в живота, УС
    ● Азбука на разбирането, СБ, РБ
    ● Умен, добър и силен, СБ, РБ
    ● Умен, добър и силен, СБ, РБ
    ● Слаби и силни, УС
2. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.
3. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.
4. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.
    ● Икономия в природата, НБ
    ● Път към живота / Той е!, СБ, РБ
5. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.
    ● Лозата и пръчките, НБ
    ● Лозените пръчки, НБ
    ● Основните тонове, СБ, РБ
    ● Основните тонове, СБ, РБ
    ● Трите придобивки, УС
6. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
7. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
    ● Ако пребъдете в Мене, НБ
    ● Ще дойдем, НБ
    ● Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК, СБ, РБ
    ● Трите извора, УС
8. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.
    ● Много плод, НБ
9. Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.
    ● Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК, СБ, РБ
10. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.
    ● Пребъдете / Пръбѫдване, НБ
    ● Пребъдете / Пръбѫдване, НБ
11. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
12. Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
    ● Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ
    ● Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ
13. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
    ● За приятелите си, НБ
14. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.
15. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.
    ● Приятел и раб, НБИБ,
    ● Каквото чух, НБ
    ● Вас ви нарекох приятели, НБ
    ● Двамата сина, УС
    ● Двамата сина, УС
    ● Рабство и приятелство, НБ
    ● Явих ви го!, НБ
16. Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
    ● Аз ви избрах, ИБ
    ● Да ви даде, НБ
17. Това ви заповядвам да се любите един друг.
18. Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
    ● Млад, възрастен и стар, СБ, РБ
19. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
20. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.
21. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.
22. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.
    ● Ако не бях дошъл, НБ
23. Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.
24. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене и Отца Ми.
25. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово, "Намразиха Ме без причина".
26. А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.
    ● Свидетелството на Духа, ИБ, БС
    ● Търпение, СБ, РБ
    ● Търпение, СБ, РБ
27. Но и вие свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ, СБ
    ● Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ, СБ
    ● Семе, цвят и плод, УС
    ● Красотата на Душата, УС
    ● Азбука на разбирането, СБ, РБ
    ● Единствената нишка, УС
    ● Слабият и силният, ИБ, ПС
    ● Слабият и силният, ИБ, ПС