Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Лука 14
1. Една събота, когато влезе да яде хляб в къщата на един от фарисейските началници, те Го наблюдаваха.
2. И ето, пред Него имаше някой си красничав човек.
3. И Исус продума на законниците и фарисеите, и рече: Позволено ли е да лекува някой в събота, или не?
4. А те мълчаха. И Той, като хвана човека, изцели го и го пусна.
5. И рече им: Ако паднеше оселът или волът на някого от вас в кладенец, не щеше ли той на часа да го извлече в съботен ден?
6. И не можаха да отговорят на това.
    ● И не можаха на това да му отговорят, НБ
7. И като забелязваше как поканените избираха първите столове, каза им притча, думайки:
8. Когато те покани някой на сватба, не сядай на първия стол, да не би да е бил поканен от него по-почетен от тебе,
9. и дойде този, който е поканил и тебе и него, и ти рече: Отстъпи това място на този човек; и тогава ще почнеш със срам да заемаш последното място.
10. Но когато те поканят, иди и седни на последното място, и когато дойде този, който те е поканил, да ти рече: Приятелю, мини по-горе. Тогава ще имаш почит пред всички тия, които седят с тебе на трапезата.
    ● Послѣдното мѣсто / Последното място, НБ
11. Защото всеки, който възвишава себе си, ще се смири, а който смирява себе си ще се възвиси.
12. Каза и на този, който Го беше поканил: Когато даваш обед или вечеря, недей кани приятелите си, ни братята си, ни роднините си, нито богати съседи, да не би и те да те поканят, и ти бъде отплатено.
13. Но когато даваш угощение, поканвай сиромаси, недъгави, куци, слепи;
14. и ще бъдеш блажен, защото, понеже те нямат с какво да ти отплатят, ще ти бъде отплатено във възкресението на праведните.
    ● Физическият живот – път към духовния и Божествен живот, ИБ
    ● И ще бъдеш блажен, НБ
15. И като чу това един от седящите с Него, рече Му: Блажен онзи, който ще яде хляб в Божието царство.
16. А Той му рече: Някой си човек даде голяма вечеря и покани мнозина.
    ● Добрата покана, СБ, РБ
    ● Последно Слово / Последното слово, ИБ, ПС
    ● Последно Слово / Последното слово, ИБ, ПС
17. И в часа на вечерята изпрати слугата си да рече на поканените: Дойдете, понеже всичко е вече готово.
18. А те всички почнаха единодушно да се извиняват. Първият му рече: Купих си нива и трябва да изляза да я видя; моля ти се, извини ме.
    ● Добрата покана, СБ, РБ
    ● Призваните, НБ
    ● Призваните, НБ
19. Друг рече: Купих си пет чифта волове, и отивам да ги опитам; моля ти се извини ме.
    ● Добрата покана, СБ, РБ
20. А друг рече: Ожених се, и за това не мога да дойда.
    ● Добрата покана, СБ, РБ
21. И слугата дойде и каза това на господаря си. Тогава стопанинът разгневен рече на слугата си: Излез скоро на градските улици и пътеки, и доведи тука сиромасите, недъгавите, слепите и куците.
    ● И доведи тука сиромасите, и клосните, и хромите, и слепите!, НБ
22. И слугата рече: Господарю, каквото си заповядал стана, и още място има.
23. И господарят рече на слугата: Излез по пътищата и по оградите, и колкото намериш накарай ги да влязат, за да се напълни къщата ми;
24. защото ви казвам, че никой от поканените, няма да вкуси от вечерята ми.
25. А големи множества вървяха, заедно с Него; и Той се обърна и им рече:
26. Ако дойде някой при Мене, и не намрази баща си и майка си, жена си, чадата си, братята си, и сестрите си, а още и собствения си живот, не може да бъде Мой ученик.
27. Който не носи своя кръст и не върви след Мене, не може да бъде Мой ученик.
    ● Да ми бъде ученик, НБ
    ● Преходната граница, ИБ
28. Защото кой от вас, когато иска да съгради кула, не сяда първо да пресметне разноските, дали ще има с какво да я доизкара?
29. Да не би, като положи основа, а не може да доизкара, всички, които гледат да почнат да му се присмиват и да казват:
30. Този човек почна да гради, но не можа да доизкара.
31. Или кой цар, като отива на война срещу друг цар, не ще седне първо да се съветва, може ли с десет хиляди да стои против този, който иде срещу него с двадесет хиляди?
32. Иначе, докато другият е още далеч, изпраща посланици да искат условия за мир.
33. И тъй, ако някой от вас не се отрече от всичко що има, не може да бъде Мой ученик.
34. Прочее, добро нещо е солта, но ако самата сол обезсолее, с какво ще се поправи?
35. Тя не струва нито за земята, нито за тор; изхвърлят я вън. Който има уши да слуша, нека слуша.
    ● Който има уши да слуша, нека слуша, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ


placeholder
V1-OFF