Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 6
1. Деца, покорявайте се на родителите си в Господа;
2. "Почитай баща си и майка си", (което е първата заповед с обещание),
3. "за да ти бъде добре и да живееш много години на земята".
4. И вие, бащи, не дразнете децата си, но възпитавайте ги в учение и наставление Господно.
5. Слуги, покорявайте се на господарите си по плът със страх и трепет, в простотата на сърцето си, като към Христа.
6. Не работете само пред очи като човекоугодници, но като Христови слуги изпълнявайте от душа Божията воля;
7. и слугувайте с добра воля като на Господа, а не на човеци;
8. понеже знаете, че всеки слуга или свободен, ще получи от Господа същото добро каквото върши.
9. И вие, господари, струвайте същото на тях, като се въздържате от заплашването; понеже знаете, че и на тях и на вас има Господар на небесата, у когото няма лицеприятие.
10. Най-после, заяквайте в Господа и в силата на Неговото могъщество.
11. Облечете се в Божието всеоръжие, за да можете да устоите срещу хитростите на дявола.
12. Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.
13. Затова вземете Божието всеоръжие, за да можете да противостоите в злия ден, и, като надвиете на всичко, да устоите.
14. Стойте, прочее, препасани с истина през кръста си и облечени в правдата за бронен нагръдник,
15. и с нозете си обути с готовност чрез благовестието на мира.
16. А освен всичко това, вземете вярата за щит, с който ще можете да угасите всичките огнени стрели на нечестивия;
17. вземете тоже за шлем спасението и меча на Духа, който е Божието слово;
    ● Мечът на Духа, НБ
18. молещи се в Духа на всяко време с всякаква молитва и молба, бидейки бодри в това с неуморно постоянство и моление за всичките светии,
19. и за мене, да ми се даде израз да отворя устата си, за да оповестя дръзновено тайната на благовестието,
20. за което съм посланик в окови, да говоря за него с дръзновение, както прилича да говоря.
21. Но, за да знаете и вие за моите работи, и как съм, всичко ще ви каже Тихик, любезният брат и верен в Господа служител;
22. когото пратих до вас нарочно за това, да узнаете нашето състояние, и той да утеши сърцата ви.
23. Мир на братята, и любов с вяра, от Бога Отца и Господа Исуса Христа.
24. Благодат да бъде с всички, които искрено любят нашия Господ Исус Христос. [Амин]

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Стойност на нещата / Постоянна цена, ООК
    ● Сила, благородство, светлина и доброта, НБ