Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Галатяни 5
1. Стойте, прочее, твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго.
2. Ето, аз, Павел, ви казвам, че, ако се обрязвате, Христос никак няма да ви ползува.
3. Да! повторно заявявам на всеки човек, който се обрязва, че е длъжен да изпълни целия закон.
4. Вие, които желаете да се оправдавате чрез закона сте се отлъчили от Христа, отпаднали сте от благодатта.
5. Защото ние чрез Духа ожидаме оправданието чрез вяра, за което се надяваме.
6. Понеже в Христа Исуса нито обрязването има някаква сила, нито необрязването, но вяра, която действува чрез любов.
7. Вие вървяхте добре; кой ви попречи да не бъдете послушни на истината?
8. Това убеждение не беше от Онзи, Който ви е призовал.
9. Малко квас заквасва цялото тесто.
10. Аз съм уверен за вас в Господа, че няма да помислите другояче; а който ви смущава, той ще понесе своето наказание, който и да бил той.
11. И аз братя, защо още да бъда гонен, ако продължавам да проповядвам обрязване? защото тогава съблазънта на кръста би се махнала.
12. Дано се отсечаха ония, които ви разколебават.
13. Защото вие, братя, на свобода бяхте призовани; само не употребявайте свободата си като повод за угаждане на плътта, но с любов служете си един на друг.
14. Защото целият закон се изпълнява в една дума, сиреч, в тая "Да обичаш ближния си както себе си".
15. Но ако се хапете и се ядете един друг, пазете се да не би един друг да се изтребите.
16. Прочее, казвам: Ходете по Духа, и няма да угождавате на плътските страсти.
17. Защото плътта силно желае противното на Духа, а Духът противното на плътта; понеже те се противят едно на друго, за да можете да правите това, което искате.
    ● Духът и плътта. Приливи и отливи в, НБ
18. Но ако се водите от Духа, не сте под закон.
19. А делата на плътта са явни; те са: блудство, нечистота, сладострастие,
20. идолопоклонство, чародейство, вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
21. зависти, пиянства, пирувания и тям подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих, че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство.
22. А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, милосърдие, вярност,
    ● Плодовете на Духа, НБ
    ● Плодътъ на дървото / Плодът на дървото, НБ
    ● Плодътъ на дървото / Плодът на дървото, НБ
    ● Трите свята, СБ, РБ
    ● Две състояния, МОК
    ● Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ, РБ
    ● Плодът на Духа / Първият плод на Духа, СБ, РБ
23. кротост, себеобуздание; против такива неща няма закон.
24. А които са Исус Христови, разпнали са плътта заедно със страстите и похотите й.
25. Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.
26. Да не ставаме тщеславни, един друг да се не дразним и да си не завиждаме един на друг.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Наряд и упътвания / Разяснение за Истината, СБ
    ● Изпитите на ученика, ООК
    ● Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ, РБ
    ● Основни правила на хигиената / Четири основни правила на хигиената, СБ, РБ