Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 16
1. Това ви казах, за да се не съблазните.
    ● Истина и благост / Благост и Истина, УС
    ● Истина и благост / Благост и Истина, УС
2. Ще ви отлъчат от синагогите; даже настава час, когато всеки, който ви убие, ще мисли, че принася служба на Бога.
3. И това ще сторят защото не са познали нито Отца, нито Мене.
4. Но Аз ви казах тия неща, та, кога дойде часът им, да помните, че съм ви ги казал. Отначало не ви ги казах, защото бях с вас;
5. а сега отивам при Онзи, Който Ме е пратил; и никой от вас не Ме пита: Къде отиваш?
6. Но понеже ви казах това, скръб изпълни сърцата ви.
    ● Понеже ви изказах това, НБ
7. Обаче Аз ви казвам истината, за вас е по-добре да отида Аз, защото, ако не отида, Утешителят няма да дойде на вас; но ако отида, ще ви го изпратя.
8. И той, когато дойде, ще обвини света за грях, за правда и за съдба;
9. за грях, защото не вярват в Мене;
10. за правда, защото отивам при Отца, и няма вече да Ме виждате;
11. а за съдба, защото князът на тоя свят е осъден.
12. Имам още много неща да ви кажа; но не можете да ги понесете сега.
    ● Проникване , СБ
    ● Проникване , СБ
13. А когато дойде онзи, Духът на истината, ще ви упътва на всяка истина; защото няма да говори от себе си, но каквото чуе, това ще говори, и ще ви извести за идните неща.
14. Той Мене ще прослави, защото от Моето ще взема и ще ви известява.
15. Всичко, що има Отец, е Мое; затова казах, че от Моето като взема, ще ви известява.
16. Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите.
    ● Тайните на Духа, ИБ
    ● Още малко, НБ
    ● Първата дума, УС
    ● Първата дума, УС
17. Затова някои от учениците Му продумаха помежду си: Какво е това що ни казва: Още малко, и няма да Ме виждате; и пак малко и ще ме видите; и това, защото отивам при Отца.
    ● Що е това?, НБ
18. И рекоха: Какво е това, което казва: Още малко? Не знаем какво иска да каже.
19. Исус, като разбра, че желаят да Го питат, рече им: За това ли се запитвате помежду си дето рекох: Още малко и няма да Ме виждате; и пак малко и ще Ме видите?
    ● Пак ще ви видя, НБ
20. Истина, истина ви казвам, че вие ще заплачете и ще заридаете, а светът ще се радва; вие ще скърбите, но скръбта ви ще се обърне в радост.
21. Жена, когато ражда, е в скръб, защото е дошъл часът й; а кога роди детенцето, не помни вече тъгата си поради радостта, че се е родил човек на света.
    ● Поради радостта, НБ
    ● Ще се превърне в радост, СБ
    ● Кога ражда, НБ
    ● Жена кога ражда, НБ
    ● Като роди дете, НБ
    ● Един малък опит, НБ
22. И вие, прочее, сега сте на скръб; но Аз пак ще ви видя, и сърцето ви ще се зарадва, и радостта ви никой няма да ви отнеме.
    ● Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ
    ● Сега скърбь имате / Сега скръб имате, НБ
23. И в онзи ден няма да Ме питате за нищо. Истина, истина ви казвам, ако поискате нещо от Отца, Той ще ви го даде в Мое име.
24. До сега нищо не сте искали в Мое име; искайте и ще получите, за да бъде радостта ви пълна.
25. Това съм ви говорил с притчи. Настава час, когато няма вече да ви говоря с притчи, а ясно ще ви известя за Отца.
26. В оня ден ще искате в Мое име; и не ви казвам, че Аз ще поискам от Отца за вас;
27. защото сам Отец ви люби, понеже вие възлюбихте Мене и повярвахте, че Аз от Отца излязох.
28. Излязох от Отца и дойдох на света; и пак напускам света и отивам при Отца.
29. Казват учениците Му: Ето, сега ясно говориш, и никаква притча не казваш.
30. Сега сме уверени, че Ти всичко знаеш, и няма нужда да Те пита някой, за да му отговаряш. По това вярваме, че си излязъл от Бога.
31. Исус им отговори: Сега ли вярвате?
32. Ето, настава час, даже дошъл е, да се разпръснете всеки при своите си, и Мене да оставите сам; обаче не съм сам, защото Отец е с Мене.
33. Това ви казах, за да имате в Мене мир. В света имате скръб; но дерзайте Аз победих света.
    ● Който има мир, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: