Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Деяния 9
1. А Савел, като още дишаше заплашване и убийство против Господните ученици, отиде при първосвещеника.
    ● Господ му рече, НБ
    ● Господ му рече, НБ
2. и поиска от него писма до синагогите в Дамаск, че, ако намери някой от тоя Път, мъже или жени, да ги докара вързани в Ерусалим.
3. И на отиване, като наближаваше Дамаск, внезапно блесна около него светлина от небето.
4. И като падна на земята, чу глас, който му каза: Савле, Савле, защо Ме гониш?
5. А той рече: Кой си Ти, Господи? А Той отговори: Аз съм Исус, Когото ти гониш.
6. Но стани, влез в града, и ще ти кажа какво трябва да правиш.
7. А мъжете, които го придружаваха, стояха като вцепенени, понеже чуха гласа, а не видяха никого.
8. И Савел стана от земята, и когато отвори очите си, не виждаше нищо; и водеха го за ръка та го въведоха в Дамаск.
9. И прекара три дни без да види и, не яде, нито пи.
10. А в Дамаск имаше един ученик на име Анания; и Господ му рече във видение: Анание! А той рече: Ето ме, Господи.
11. И Господ му рече: Стани и иди на улицата, която се нарича Права и попитай в къщата на Юда за един тарсянин на име Савел; защото, ето, той се моли;
12. и е видял един човек на име Анания да влиза и да полага ръце на него, за да прогледа.
13. Но Анания отговори: Господи, чул съм от мнозина за тоя човек, колко зло е сторил на Твоите светии в Ерусалим.
14. И тука имал власт от главните свещеници да върже всички, които призовават Твоето име.
15. А Господ му рече: Иди, защото той ми е съд избран да разгласява Моето име пред народите и царе и пред израилтяните;
16. защото Аз ще му покажа, колко много той трябва да пострада за името Ми.
17. И тъй Анания отиде и влезе в къщата; и като положи ръце на него, рече: Брате Савле, Господ ме изпрати, - същият Исус Който ти се яви на пътя, по който ти идеше, - за да прогледаш и да се изпълниш със Светия Дух.
18. И начаса паднаха от очите му като люспи, и той прогледа; и стана та се кръсти.
    ● Ухото, ООК
19. А като похапна, доби сила, и преседя няколко дни с учениците в Дамаск.
20. И почна веднага да проповядва по синагогите, че Исус е Божият Син.
21. И всички, които го слушаха, се удивляваха, и казваха: Не е ли тоя, който в Ерусалим съсипвал тия, които призовавали това име, и дошъл тука за да закара такива вързани при главните свещеници?
22. А Савел се засилваше още повече, и преодоляваше юдеите, които живееха в Дамаск, като доказваше, че това е Христос.
23. И когато се минаха доста дни, юдеите се наговориха да го убият;
24. но техния заговор стана известен на Савла. И те даже вардеха портите денем и нощем, за да го убият,
25. но учениците му го взеха през нощта и го свалиха през стената, като го спуснаха с кош.
26. И когато дойде в Ерусалим, той се стараеше да дружи с учениците; но всички се бояха от него, понеже не вярваха, че е ученик.
27. Но Варнава го взе та го доведе при апостолите, и разказа им как бил видял Господа по пътя, и че му говорил, и как в Дамаск дързостно проповядвал в Исусовото име.
28. И той влизаше и излизаше с тях в Ерусалим, като дързостно проповядваше в Господното име.
29. И говореше и се препираше с гръцките юдеи; а те търсеха случай да го убият.
30. Но братята, като разбраха това, заведоха го в Кесария и изпратиха го в Тарс.
31. И тъй по цяла Юдея, Галилея и Самария църквата имаше мир и се назидаваше, и, като ходеше в страх от Господа и в утехата на Светия Дух, се умножаваше.
32. И Петър, като обикаляше всичките вярващи, слезе и до светиите, които живееха в Лида.
33. И там намери един човек на име Еней, който бе пазил легло осем години, понеже беше парализиран.
34. И Петър му рече: Енее, Исус Христос те изцелява; стани направи леглото си. И веднага той стана.
35. И всички, които живееха в Лида и в Саронското поле, го видяха, и се обърнаха към Господа.
36. А в Иопия имаше една последователка на име Тавита (което значи Сърна). Тая жена вършеше много добри дела и благодеяния.
37. И през тия дни тя се разболя и умря; и като я окъпаха, положиха я в една горна стая.
38. И понеже Лида беше близо до Иопия, учениците, като чуха, че Петър бил там, изпратиха до него двама човека да го помолят: Не се бави да дойдеш при нас.
39. И Петър стана и отиде при тях. И като дойде, заведоха го в горната стая; и всичките вдовици стояха около него и плачеха, и му показаха многото ризи и дрехи, които правеше Сърна когато бе с тях.
40. А Петър изкара всички навън, коленичи та се помоли, и се обърна към тялото и рече: Тавито, стани. И тя отвори очите си, и като видя Петра, седна.
41. И той й подаде ръка и я изправи; и после повика светиите и вдовиците и представи им я жива.
42. И това стана известно по цяла Иопия; и мнозина повярваха в Господа.
43. А Петър преседя дълго време в Иопия у някого си кожар Симон.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON