Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 3
1. Между фарисеите имаше един човек на име Никодим, юдейски началник.
    ● Мястото на Истината, Любовта и Правдата в човека, НБ
    ● Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК, СБ, РБ
    ● На първо място, УС
    ● Имаше някой человек, НБ
    ● Имаше някой человек, НБ
    ● Роденият, НБ
2. Той дойде при Исуса нощем и Му рече: Учителю, знам, че от Бога си дошъл учител; защото никой не може да върши тия знамения, които Ти вършиш, ако Бог не е с него.
3. Исус в отговор му рече: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой отгоре {Или: Изново.}, не може да види Божието царство.
    ● Дом на блаженството, СБ, РБ
    ● Единствената връзка, УС
    ● Да се роди, НБ
    ● Да се роди, НБ
    ● Ако се родите изново, НБ
    ● Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ, РБ
    ● Вратата на любовта / През вратата на Любовта, СБ, РБ
4. Никодим Му казва: Как може стар човек да се роди? може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди?
    ● Ново раждане, НБ
5. Исус отговори: Истина, истина ти казвам, ако се не роди някой от вода и Дух, не може да влезе в Божието царство.
6. Роденото от плътта е плът, а роденото от Духа е дух.
    ● Онова, което ще повдигне човека, ИБ
7. Не се чуди, че ти рекох: Трябва да се родите отгоре.
    ● Да се родите изново, НБ
8. Вятърът духа гдето ще, и чуваш шума му; но не знаеш отгде иде и къде отива; така е с всеки, който се е родил от Духа.
    ● Няма нищо ново под слънцето, НБ
9. Никодим в отговор Му рече: Как може да бъде това?
10. Исус в отговор му каза: Ти си Израилев учител, и не знаеш ли това?
11. Истина, истина ти казвам, това, което знаем, говорим, и свидетелствуваме за това, което сме видели, но не приемате свидетелството ни.
12. Ако за земните работи ви говорих и не вярвате, как ще повярвате, ако ви говоря за небесните?
    ● Земният и небесният, НБ
    ● Земният и небесният, НБ
13. И никой не е възлязъл на небето, освен Тоя, Който е слязъл от небето, сиреч, Човешкият Син, Който е на небето.
14. И както Моисей издигна змията в пустинята, така трябва да бъде издигнат Човешкият Син,
    ● Ще ви въздигна, НБ
    ● Така трябва да бъде издигнат Син Человечески!, НБ
15. та всеки, който вярва в Него [да не погине, но] да има вечен живот.
16. Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине ни един, който вярва в Него, но да има вечен живот:
    ● Живот вечен, СБ
17. Понеже Бог не е пратил Сина на света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него.
18. Който вярва в Него не е осъден; който не вярва е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.
19. И ето що е осъждението: светлината дойде на света, и човеците обикнаха тъмнината повече от светлината, защото делата им бяха зли.
20. Понеже всеки, който върши зло, мрази светлината, и не отива към светлината, да не би да се открият делата му;
21. но който постъпва според истината отива към светлината, за да се явят делата му, понеже са извършени по Бога.
22. След това дойде Исус с учениците Си в юдейската земя; и там се бавеше с тях и кръщаваше.
23. Също и Иоан кръщаваше в Енон, близо до Салим, защото там имаше много вода; и людете дохождаха и се кръщаваха.
24. Понеже Иоан още не беше хвърлен в тъмница.
25. И така възникна препирня от страна на Иоановите ученици с един юдеин относно очистването.
26. И дойдоха при Иоана и му рекоха: Учителю, Онзи, Който беше с тебе отвъд Иордан, за Когото ти свидетелствува, ето, Той кръщава, и всички отиват при Него.
27. Иоан в отговор рече: Човек не може да вземе върху си нищо, ако не му е дадено от небето.
28. Вие сами сте ми свидетели, че рекох: Не съм аз Христос, но съм пратен пред Него.
29. Младоженецът е, който има невестата, а приятелят на младоженеца, който стои да го слуша, се радва твърде много поради гласа на младоженеца; и така, тая моя радост е пълна.
30. Той трябва да расте, а пък аз да се смалявам.
31. Онзи, Който дохожда отгоре, е от всички по-горен; който е от земята, земен е, и земно говори. Който дохожда от небето е от всички по-горен.
32. Каквото е видял и чул, за Него свидетелствува; но никой не приема свидетелството Му.
33. Който е приел Неговото свидетелство потвърдил е с печата си, че Бог е истинен.
    ● Бог е истинен, НБ
    ● Който приеме свидетелството Негово, НБ
34. Защото Тоя, Когото Бог е пратил, говори Божиите думи; понеже Той не Му дава Духа с мярка.
35. Отец люби Сина и е предал всичко в Неговата ръка.
    ● Отец люби Сина, НБ
36. Който вярва в Сина има вечен живот; а който не слуша Сина няма да види живот, но Божият гняв остава върху него.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Новораждане, СБ, РБ
    ● Новото в света, УС
    ● Намиране изгубената дума, УС
    ● Любов и обич, УС
    ● Важни и належащи неща, УС
    ● От любов и обич, УС
    ● Става истина, НБ
    ● Огънят на пречистването. Едно добро / Огън на пречистване, УС
    ● Два пъти родени, УС
    ● Раждането, СБ, РБ
    ● Великата формула, СБ
    ● Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта, УС
    ● Реалните неща в Любовта / Реалното в Любовта, УС
    ● Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство, УС
    ● Шестото чувство / Вярата и Любовта. Шестото чувство, УС
    ● Надежда, вяра и любов, УС


placeholder
V1-ON