Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 3
1. Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -
2. понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3. че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,
    ● Пред шестата врата, ООК
4. от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),
5. която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
6. а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,
7. на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.
8. На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
9. и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,
10. тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,
11. според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;
12. в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;
13. за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -
14. затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
15. от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,
16. да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
    ● Вътрешният човек, НБ
17. чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта
    ● Доброта и справедливост, НБ
18. да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
19. и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
20. А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
21. на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: