Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 3
1. Затова аз, Павел, затворник за Исуса Христа заради вас езичниците, -
2. понеже сте чули за нареденото от Божията благодат, която ми е дадена заради вас,
3. че по откровение ми стана известна тайната, (както и по-преди вкратце ви писах,
    ● Пред шестата врата, ООК
4. от което, като прочитате, може да разберете моето проумяване в Христовата тайна),
5. която в други поколения не биде известна на човешкия род, както сега чрез Духа се откри на Неговите свети апостоли и пророци,
6. а именно, че езичниците са сънаследници, като съставляват едно тяло, и са съпричастници на [Неговото] обещание в Христа Исуса чрез благовестието,
7. на което станах служител според Божията благодат, - дар, който ми е даден по действието на Неговата сила.
8. На мене, най-нищожния от всички светии, се даде тая благодат, да благовестя между езичниците неизследимото Христово богатство;
9. и да осветлявам всичките в наредбата относно тайната, която от векове е била скрита у Бога, създателя на всичко,
10. тъй щото на небесните началства и власти да стане позната сега чрез църквата многообразната премъдрост на Бога,
11. според предвечното намерение, което Той изработи в Христа Исуса нашия Господ;
12. в Когото имаме своето дръзновение и достъп с увереност чрез вяра в Него;
13. за която причина ви моля да се не обезсърчавате от моите изпитни за вас, тъй като те са за вас слава, -
14. затова, прекланям коленете си пред Отца [на нашия Господ Исус Христос],
15. от Когото носи името си всеки род на небесата и на земята,
16. да ви даде, според богатството на славата Си, да се утвърдите здраво чрез Неговия Дух във вътрешния човек,
    ● Вътрешният човек, НБ
17. чрез вяра да се всели Христос във вашите сърца, тъй че закоренени и основани в любовта
    ● Доброта и справедливост, НБ
18. да бъдете силни да разберете заедно с всичките светии, що е широчината и дължината, височината и дълбочината,
19. и да познаете Христовата любов, която никое знание не може да обгърне, за да се изпълните в цялата Божия пълнота.
20. А на Този, Който, според действуващата в нас сила, може да направи несравнено повече, отколкото искаме или мислим,
21. на Него да бъде слава в църквата и в Христа Исуса във всичките родове от века до века. Амин.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON