Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
Евреи 10
1. Защото законът, като съдържа в себе си само сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата, то свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертвуват.
2. Другояче те биха престанали да ги принасят; защото жертвоприносителите, еднаж очистени, не биха имали вече никакво изобличение на съвестта за грехове.
3. Но в тия жертви всяка година става спомен за греховете.
4. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове.
5. Затова Христос, като влиза в света, казва: - "Жертва и принос не си поискал, Но приготвил си Ми тяло;
6. Всеизгаряния и приноси за грях не Ти са угодни.
7. Тогава рекох: Ето, дойдох, (В свитъка на книгата е писано за Мене), Да изпълня Твоята воля, о Боже" -
8. Като казва първо: "Жертви и приноси и всеизгаряния и приноси за грях не си поискал, нито Ти са угодни", (които впрочем се принасят според закона),
9. после казва: "Ето, дойдох да изпълня волята Ти". Ще каже: Той отмахва първото, за да постанови второто.
10. С тая воля ние сме осветени чрез принасянето на Исус Христовото тяло веднъж за винаги.
11. И всеки свещеник, като стои та служи всеки ден, принася много пъти същите жертви, които никога не могат да отмахнат грехове;
12. но Той, като принесе една жертва за греховете, седна за винаги отдясно на Бога,
13. та оттогава нататък чака, докле се положат враговете Му за Негово подножие.
14. Защото с един принос Той е усъвършенствувал за винаги ония, които се освещават.
15. А и Светият Дух ни свидетелствува за това; защото след като е казал: -
16. Ето заветът, който ще направя с тях След ония дни, казва Господ: Ще положа законите Си в сърцата им, И ще ги напиша в умовете им", прибавя:
    ● Ненаписаните закони, НБ
17. "И греховете им и беззаконията им няма да помня вече".
18. А гдето има прощение за тия неща, там вече няма принос за грях.
19. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исуса дръзновение да влезем в светилището,
20. през новия и живия път, който Той е открил за нас през завесата, сиреч, плътта Си,
21. и като имаме велик Свещеник над Божия дом,
22. нека пристъпваме с искрено сърце в пълна вяра, със сърца очистени от лукава съвест {Или: Поръсена от нечиста съвест.} и с тяло измито в чиста вода;
23. нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме, защото е верен Оня, Който се е обещал;
24. и нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела,
25. като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждате, че денят наближава.
26. Защото, ако съгрешаваме самоволно, след като сме познали истината, не остава вече жертва за грехове,
27. но едно страшно очакване на съд и едно огнено негодуване, което ще изпояде противниците.
28. Някой, който е престъпил Моисеевия закон, умира безпощадно при думата на двама или трима свидетели;
29. тогава колко по-тежко наказание, мислите, ще заслужи оня, който е потъпкал Божия Син, и е счел за просто нещо проляната при завета кръв, с която е осветен, и е оскърбил Духа на благодатта?
30. Защото познаваме Този, Който е рекъл: "На Мене принадлежи възмездието, Аз ще сторя въздаяние"; и пак: "Господ ще съди людете Си".
31. Страшно е да падне човек в ръцете на живия Бог.
32. Припомняйте си още за първите дни, когато, откак се просветихте, претърпяхте голяма борба от страдания,
33. кога опозорявани с хули и оскърбления, кога пък като съучастници с тия, които страдаха така.
34. Защото вие не само състрадавахте с ония, които бяха в окови, но и радостно посрещахте разграбването на имота си, като знаете, че вие си имате по-добър и траен имот.
35. И тъй, не напущайте дръзновението си, за което имате голяма награда.
36. Защото ви е нужно търпение, та, като извършите Божията воля, да получите обещаното.
37. "Защото още твърде малко време И ще дойде Тоя, Който има да дойде, и не ще се забави.
38. А който е праведен пред Мене {Гръцки: Моя праведник.}, ще живее чрез вяра; Но ако се дръпне назад, няма да благоволи в него душата Ми".
39. Ние, обаче, не сме от ония, които се дърпат назад, та се погубват, а от тия, които вярват та се спасява душата им.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON