Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 14
1. Да се не смущава сърцето ви; вие вярвате в Бога, вярвайте и Мене.
    ● С любов и вяра, ИБ
    ● Старото отмина / Три фази има, УС
    ● Старото отмина / Три фази има, УС
    ● Да се не смущава сърцето ви!, НБ
    ● Да се не смущава сърцето ви!, НБ
    ● Да се не смущава сърцето ви, НБ
    ● С вяра, без смущение / И в мене, СБ, РБ
    ● Най-лесното, УС
2. В дома на Отца Ми има много обиталища; ако не беше така, Аз щях да ви кажа, защото отивам да ви приготвя място.
    ● В дома на Отца, НБ
3. И като отида и ви приготвя място, пак ще дойда и ще ви взема при Себе Си, тъй щото гдето съм Аз да бъдете и вие.
4. И вие знаете за къде отивам и пътя [знаете].
5. Тома Му казва: Господи, не знаем къде отиваш; а как знаем пътя?
6. Исус му казва: Аз съм пътят, и истината, и животът; никой не дохожда при Отца, освен чрез Мене.
    ● Новото основание, НБ
    ● Цар и служител, СБ, РБ
    ● Цар и служител, СБ, РБ
    ● Най-добрият плод, ООК
    ● Път, Истина и живот, СБ
    ● Дрехата на Любовта, ООК
    ● Живот, път, истина, НБ
7. Ако бяхте познали Мене, бихте познали и Отца Ми; отсега Го познавате и сте Го видели.
8. Филип Му казва: Господи, покажи ни Отца, и достатъчно ни е.
9. Исус му казва: Толкова време съм с вас и не познаваш ли Ме Филипе? Който е видял Мене, видял е Отца; как казваш ти: Покажи ми Отца?
10. Не вярваш ли, че Аз съм в Отца, и че Отец е в Мене? Думите, които Аз ви казвам, не от Себе Си ги говоря; но пребъдващият в Мене Отец върши Своите дела.
11. Вярвайте Ме, че Аз съм в Отца и че Отец е в Мене; или пък вярвайте Ме поради самите дела.
12. Истина, истина ви казвам, който вярва в Мене, делата, които върша Аз, и той ще ги върши; защото Аз отивам при Отца.
    ● С любов и вяра, ИБ
13. И каквото и да поискате в Мое име, ще го сторя, за да се прослави Отец в Сина.
14. Ако поискате нещо в Мое име, това ще сторя.
    ● Каквото попросите, НБ
15. Ако Ме любите, ще пазите Моите заповеди.
    ● Ако ме любите, ще опазите моите заповеди, ИБ
16. И Аз ще поискам от Отца, и Той ще ви даде друг Утешител, за да пребъдва с вас до века.
17. Духът на истината, когото светът не може да приеме, защото го не вижда нито го познава. Вие го познавате, защото той пребъдва във вас, и във вас ще бъде.
18. Няма да ви оставя сираци; ще дойда при вас.
    ● Живот, път, истина, НБ
19. Още малко, и светът няма вече да Ме вижда, а вие Ме виждате; понеже Аз живея и вие ще живеете.
20. В оня ден ще познаете, че Аз съм в Отца Си, и вие в Мене, и Аз във вас.
21. Който има Моите заповеди и ги пази, той Ме люби; а който Ме люби ще бъде възлюбен от Отца Ми, и Аз ще го възлюбя, и ще явя Себе Си нему.
    ● Към извора, ООК
22. Юда (не Искариотски) му казва: Господи, по коя причина ще явиш Себе Си на нас, а не на света?
23. Исус в отговор му рече: Ако Ме люби някой, ще пази учението Ми; и Отец Ми ще го възлюби, и Ние ще дойдем при него и ще направим обиталище у него.
    ● Ще ви се изявя, НБ
    ● Който люби, НБ
    ● Ще дойдем, НБ
24. Който не Ме люби не пази думите Ми; и учението, което слушате, не е Мое, а на Отца, Който Ме е пратил.
25. Това ви изговорих докато още пребъдвам с вас.
    ● Което човек сее, НБ
    ● Последният изпит, ООК
26. А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.
27. Мир ви оставям; Моя мир ви давам; Аз не ви давам както светът дава. Да се не смущава сърцето ви, нито да се бои.
    ● Забраненият плод, УС
28. Чухте как Аз ви рекох, отивам си, и пак ще дойда при вас. Ако Ме любехте, бихте се зарадвали за гдето отивам при Отца; защото Отец е по-голям от Мене.
29. И сега ви казах това преди да е станало, та когато стане, да повярвате.
30. Аз няма вече много да говоря с вас, защото иде князът на [този] свят. Той няма нищо в Мене;
31. но това става, за да познае светът, че Аз любя Отца, и че както Ми е заповядал Отец, така правя. Станете, да си отидем оттук.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Какво ще срещне ученикът на пътя? Правила и мерки за избягване на всички погрешки, ИБ
    ● Правила и мерки за избягване на всички погрешки, СБ
    ● Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа, НБ
    ● Пробуждане на човѣшката душа / Пробуждане на човешката душа, НБ
    ● Разумно съотношение в природата, УС
    ● Божествената мярка, ООК
    ● Трите пътища, УС
    ● С вяра, без смущение / И в мене, СБ, РБ


placeholder
V1-ON