Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 15
1. Аз съм истинската лоза, и Отец ми е земеделецът.
    ● Слаби и силни, УС
    ● Истината, СБ
    ● Единство в живота, УС
    ● Новият опит, ООК
    ● Азбука на разбирането, СБ, РБ
    ● Аз съм истинната лоза, и Отец ми е земеделецът, НБ
    ● Аз ви избрах, ИБ
    ● Степените на Любовта, УС
    ● Степените на Любовта, УС
    ● Трите свята, СБ, РБ
    ● Истинната лоза, НБ
    ● Истинната лоза, НБ
    ● Умен, добър и силен, СБ, РБ
    ● Умен, добър и силен, СБ, РБ
2. Всяка пръчка в Мене, която не дава плод, Той я отрязва; и всяка що дава плод, очистя я, за да дава повече плод.
3. Вие сте вече чисти чрез учението, което ви говорих.
4. Пребъдвайте в Мене, и Аз във вас. Както пръчката не може да даде плод от самосебе си, ако не остане на лозата, така и вие не можете, ако не пребъдете в Мене.
    ● Икономия в природата, НБ
    ● Път към живота / Той е!, СБ, РБ
5. Аз съм лозата, вие сте пръчките; който пребъдва в Мене, и Аз в него, той дава много плод; защото, отделени от Мене, не можете да сторите нищо.
    ● Основните тонове, СБ, РБ
    ● Основните тонове, СБ, РБ
    ● Лозените пръчки, НБ
    ● Лозата и пръчките, НБ
    ● Трите придобивки, УС
6. Ако някой не пребъде в Мене, той бива изхвърлен навън като пръчка, и изсъхва; и събират ги та ги хвърлят в огъня, и те изгарят.
7. Ако пребъдете в Мене и думите Ми пребъдат във вас, искайте каквото и да желаете, и ще ви бъде.
    ● Нито близо, нито далече / Близо и далеч, МОК, СБ, РБ
    ● Ако пребъдете в Мене, НБ
    ● Трите извора, УС
    ● Ще дойдем, НБ
8. В това се прославя Отец Ми, да принасяте много плод; и така ще бъдете Мои ученици.
    ● Много плод, НБ
9. Както Отец възлюби Мене, така и Аз възлюбих вас; пребъдвайте в Моята любов.
    ● Вечно подмладяване / Закон за вечна младост, ООК, СБ, РБ
10. Ако пазите Моите заповеди, ще пребъдвате в любовта Ми, както и Аз опазих заповедите на Отца Си и пребъдвам в Неговата любов.
    ● Пребъдете / Пръбѫдване, НБ
    ● Пребъдете / Пръбѫдване, НБ
11. Това ви говорих, за да бъде Моята радост във вас, и вашата радост да стане пълна.
12. Това е Моята заповед, да се любите един друг, както Аз ви възлюбих.
    ● Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ
    ● Моята заповѣдъ / Моята заповед, НБ
13. Никой няма по-голяма любов от това щото да даде живота си за приятелите си.
    ● За приятелите си, НБ
14. Вие сте Ми приятели, ако вършите онова, което ви заповядвам.
15. Не ви наричам вече слуги, защото слугата не знае що върши Господарят му; а вас наричам приятели, защото ви явявам всичко що съм чул от Отца Си.
    ● Вас ви нарекох приятели, НБ
    ● Явих ви го!, НБ
    ● Каквото чух, НБ
    ● Приятел и раб, НБИБ,
    ● Двамата сина, УС
    ● Двамата сина, УС
    ● Рабство и приятелство, НБ
16. Вие не избрахте Мене, но Аз избрах вас, и ви определих да излезете в света и да принасяте плод и плодът ви да бъде траен; та каквото и да поискате от Отца в Мое име, да ви даде.
    ● Аз ви избрах, ИБ
    ● Да ви даде, НБ
17. Това ви заповядвам да се любите един друг.
18. Ако светът ви мрази, знайте, че Мене преди вас е намразил.
    ● Млад, възрастен и стар, СБ, РБ
19. Ако бяхте от света, светът щеше да люби своето; а понеже не сте от света, но Аз ви избрах от света, затова светът ви мрази.
20. Помнете думата, която ви казах, слугата не е по-горен от господаря си. Ако Мене гониха, и вас ще гонят; ако са опазили Моето учение, и вашето ще пазят.
21. Но всичко това ще ви сторят поради Моето име, защото не познават Онзи, Който Ме е пратил.
22. Ако не бях дошъл и не бях им говорил, грях не биха имали; сега, обаче, нямат извинение за греха си.
    ● Ако не бях дошъл, НБ
23. Който мрази Мене, мрази и Отца Ми.
24. Ако не бях сторил между тях делата, които никой друг не е сторил, грях не биха имали; но сега видяха и намразиха и Мене и Отца Ми.
25. Но това става и да се изпълни писаното в закона им слово, "Намразиха Ме без причина".
26. А когато дойде Утешителят, когото Аз ще ви изпратя от Отца, Духът на истината, който изхожда от Отца, той ще свидетелствува за Мене.
    ● Свидетелството на Духа, ИБ, БС
    ● Търпение, СБ, РБ
    ● Търпение, СБ, РБ
27. Но и вие свидетелствувате, защото сте били с Мене отначало.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ, СБ
    ● Истинната лоза / Аз съм истинската лоза, НБ, СБ
    ● Красотата на Душата, УС
    ● Азбука на разбирането, СБ, РБ
    ● Семе, цвят и плод, УС
    ● Слабият и силният, ИБ, ПС
    ● Слабият и силният, ИБ, ПС
    ● Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ


placeholder
V1-ON