Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1 Коринтяни 13
1. Ако говоря с човешки и ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мед що звънти, или кимвал що дрънка.
    ● С человечески езици, СБ, РБ
    ● Ако говоря, НБ
    ● Ден на Божието изявление, СБ, РБ
    ● Пътят към изток, СБ, РБ
    ● Любов и безлюбие, НБ
    ● Търпение, УС
    ● Проявеният и непроявеният, СБ
    ● Проявеният и непроявеният, СБ
    ● Безлюбие и любов, УС
    ● С човешки и ангелски езици, НБ
    ● Любовта, НБ
    ● Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ,РБ
    ● Езикът на Любовта / Силата на Любовта, СБ,РБ
2. И ако имам пророческа дарба, и зная всички тайни и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй щото и планини да премествам, а любов нямам, нищо не съм.
3. И ако раздам всичкия си имот за прехрана на сиромасите, и ако предам тялото си на изгаряне, а любов нямам, никак не ме ползува.
4. Любовта дълго търпи и е милостива; любовта не завижда; любовта не се превъзнася, не се гордее,
    ● Не дири своето си, СБ, РБ
    ● Не дири своето си, СБ, РБ
5. не безобразничи, не търси своето, не се раздразнява, не държи сметка за зло,
    ● Ден на Божието изявление, СБ, РБ
6. не се радва на неправдата, а се радва заедно с истината,
7. всичко премълчава, на всичко хваща вяра, на всичко се надява, всичко търпи.
8. Любовта никога не отпада; другите дарби, обаче, пророчества ли са, ще се прекратят; езици ли са, ще престанат; знание ли е, ще се прекрати.
    ● Малката молитва, СБ, РБ
    ● Малката молитва, СБ, РБ
    ● Правила на Любовта, СБ, РБ
9. Защото отчасти знаем и отчасти пророкуваме;
10. но когато дойде съвършеното, това, което е частично, ще се прекрати.
11. Когато бях дете, като дете говорех, като дете чувствувах, като дете разсъждавах; откак станах мъж, напуснал съм детинското.
    ● Новото начало, УС
    ● Новото начало, УС
12. Защото сега виждаме нещата неясно, като в огледало, а тогава ще ги видим лице с лице; сега познавам отчасти, а тогава ще позная напълно, както и съм бил напълно познат.
13. И тъй, остават тия трите: вяра, надежда и любов; но най-голяма от тях е любовта.
    ● Ден на Божието изявление, СБ, РБ
    ● Надеждата, ИБ
    ● Надеждата, ИБ
    ● Любовта, НБ
    ● Любовта, НБ
    ● Вярата, НБ
    ● Вярата, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Трите положения, УС
    ● Любов, вяра и надежда, УС
    ● Божествено ръководство, ООК
    ● Да работим с радост, УС
    ● Търпение, чистота и приложение, ООК
    ● Пожелаване, УС
    ● Ако говоря, ООК
    ● Здравословно гледище, УС
    ● Трите пътя, УС
    ● На първо място, УС
    ● Плодовете на Духа, УС
    ● Плодовете на Духа, УС
    ● Най-великата наука, УС
    ● Оригинал и копие, УС
    ● Най-великата наука, УС
    ● Единственият път, УС
    ● Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ, ПС
    ● Неразбрана и разбрана любов / Разбрана и неразбрана любов, ИБ, ПС
    ● Той иде!, ИБ, ПС
    ● Добрият живот, УС
    ● Безлюбие и любов, УС
    ● Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС
    ● Да възлюбиш / Да възлюбиш Господа, МС
    ● Крайното добро и крайното зло, УС
    ● Любовта, ИБ
    ● Изпитът на Любовта, УС
    ● Вералах – да даде Господ!, УС
    ● Човешките и Божествените порядки в живота, ООК
    ● Радостта, УС
    ● Единственото нещо, УС, СБ
    ● Единственото нещо, УС, СБ
    ● Събиране и раздаване, заробване и освобождаване, НБ
    ● Което остарява, СБ, РБ
    ● Ученикът, УС
    ● Новата любов, УС
    ● С малкото, УС
    ● Единственият път, УС


placeholder
V1-ON