Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
Римляни 12
1. И тъй, моля ви, братя, поради Божиите милости, да представите телата си в жертва жива, света, благоугодна на Бога, като ваше духовно служение.
2. И недейте се съобразява с тоя век {Или: Свят.}, но преобразявайте се чрез обновяването на ума си, за да познаете от опит що е Божията воля, - това, което е добро, благоугодно Нему и съвършено.
3. Защото, чрез дадената ми благодат, казвам на всеки един измежду вас, който е по-виден да не мисли за себе си по-високо, отколкото трябва да мисли, но да разсъждава така, щото да мисли скромно, според делата на вярата, които Бог е на всекиго разпределил.
4. Защото, както имаме много части в едно тяло, а не всичките части имат същата служба,
5. така и ние мнозината сме едно тяло в Христа, а сме части, всеки от нас, един на друг.
6. И като имаме дарби, които се различават според дадената ни благодат, ако е пророчество, нека пророкуваме съразмерно с вярата;
7. ако ли служене, нека прилежаваме в служенето, ако някой поучава, нека прилежава в поучаването;
    ● Ще бъдат научени, НБ
8. ако увещава, в увещаването; който раздава, да раздава щедро; който управлява, да управлява с усърдие; който показва милост, да я показва доброволно.
9. Любовта да бъде нелицемерна; отвращавайте се от злото, а прилепявайте се към доброто.
10. В братолюбието си обичайте се един друг, като сродници; изпреваряйте да си отдавате един на друг почит.
    ● Божествено ръководство, ООК
11. В усърдието бивайте нелениви, пламенни по дух, като служите на Господа.
12. Радвайте се в надеждата, в скръб бивайте твърди, в молитва постоянни.
    ● Радостни и търпеливи, НБ
    ● Радостни и търпеливи, НБ
    ● Събрание, водено от г-н Дънов, ИБ
    ● Ще постигнем, ИБ
13. Помагайте на светиите в нуждите им; предавайте се на гостолюбие.
14. Благославяйте ония, които ви гонят, благославяйте, и не кълнете.
15. Радвайте се с ония, които се радват; плачете с ония, които плачат.
16. Бъдете единомислени един към друг; не давайте ума си на високи неща, но предавайте се на скромни неща; не считайте себе си за мъдри.
17. Никому не връщайте зло за зло; промишлявайте за това, което е добро пред всичките човеци;
18. ако е възможно, доколкото зависи от вас, живейте в мир с всичките човеци.
19. Не си отмъстявайте, възлюбени, но дайте място на Божия гняв; защото е писано: "На мене принадлежи отмъщението, Аз ще сторя въздаяние, казва Господ".
20. Но, "Ако е гладен неприятелят ти, нахрани го; Ако е жаден, напой го; Защото, това като правиш, ще натрупаш жар на главата му".
21. Не се оставяй да те побеждава злото; но ти побеждавай злото чрез доброто.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Посещение на Бога. Работа и учение, УС
    ● Служене на Бога, УС
    ● Постиженията на човека, УС
    ● Път на вътрешно разбиране, УС


placeholder
V1-ON