Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Ефесяни 5
1. И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
    ● Тониране, ООК
2. и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3. А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
4. нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5. Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
6. Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
7. И тъй, не бивайте съучастници на тях.
8. Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9. (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
10. Опитвайте, що е благоугодно на Господа;
11. и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
    ● Двете линии, ООК
12. защото това, което скришом вършат непокорните, срамотно е и да се говори.
13. А всичко, което се изобличава, става явно чрез светлината; понеже всяко нещо, което става явно е осветлено.
14. Затова казва: Стани, ти, който спиш, И възкръсни от мъртвите, И ще те осветли Христос.
15. И тъй, внимавайте добре как се обхождате, не като глупави, но като мъдри,
16. като изкупвате благовремието, защото дните са лоши.
17. Затова не бивайте несмислени, но проумявайте, що е Господната воля.
18. И не се опивайте с вино, следствието от което е разврат, но изпълняйте се с Духа;
19. и разговаряйте се с псалми и химни и духовни песни, като пеете и възпявате Господа в сърцето си,
20. и като винаги благодарите за всичко на Бога и Отца в името на нашия Господ Исус Христос,
21. като се подчинявате един на друг в страх от Христа.
22. Жени, подчинявайте се на своите мъже, като длъжност към Господа;
23. защото мъжът е глава на жената, както и Христос е глава на църквата (като само Той е спасител на тялото).
24. Но както църквата се подчинява на Христа, така и жените нека се подчиняват във всичко на своите мъже.
25. Мъже, любете жените си както и Христос възлюби църквата и предаде Себе Си за нея,
26. за да я освети, като я е очистил с водно умиване чрез словото,
27. за да я представи на Себе Си църква славна, без петно, или бръчка, или друго такова нещо, но да бъде света и непорочна.
28. Така са длъжни и мъжете да любят жените си, както своите тела. Който люби жена си, себе си люби.
29. Защото никой никога не е намразил своето тяло, но го храни и се грижи за него, както и Христос за църквата;
30. понеже сме части на Неговото тяло [от Неговата плът и от Неговите кости].
31. "Затова ще остави човек баща си и майка си, и ще се привърже към жена си, и двамата ще станат една плът".
32. Тая тайна е голяма; но аз говоря това за Христа и за църквата.
33. Но и вие, всеки до един, да люби своята жена, както себе си; а жената да се бои от мъжа си.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Възпитание на ума (Утринна молитва) / Нарядъ и упътвания (нѣдѣля), СБ
    ● Връзка с Бога, ООК