Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 18
1. Като изговори това, Исус излезе с учениците Си отвъд потока Кедрон, гдето имаше градина, в която влезе Той и учениците Му.
2. А и Юда, който Го предаваше, знаеше това място; защото Исус често се събираше там с учениците Си.
3. И тъй, Юда като взе една чета войници и служители от главните свещеници и фарисеите, дойде там с фенери, факли и оръжия.
4. А Исус като знаеше всичко, което щеше да Го сполети, излезе и им рече: Кого търсите?
5. Отговориха Му: Исуса Назарянина. Исус им каза: Аз съм. С тях стоеше и Юда, който Го предаваше.
6. И когато им каза: Аз съм, те се дръпнаха назад и паднаха на земята.
7. Пак ги попита: Кого търсите? А те рекоха: Исуса Назарянина.
8. Исус отговори: Рекох ви, че съм Аз; прочее, ако Мене търсите оставете тия да си отидат;
9. (за да се изпълни думата казана от Него: От тия, които си Ми дал, ни един не изгубих).
10. А Симон Петър, като имаше нож, измъкна го, удари слугата на първосвещеника, и му отсече дясното ухо; а името на слугата беше Малх.
    ● Да я не пия ли?, НБ
11. Тогава Исус рече на Петра: Тури ножа в ножницата. Чашата, която Ми даде Отец, да я не пия ли?
    ● Да я не пия ли?, НБ
12. И тъй, четата, хилядникът и юдейските служители хванаха Исуса и Го вързаха.
13. И заведоха Го първо при Анна; защото той беше тъст на Каиафа, който беше първосвещеник през тая година.
14. А Каиафа, беше онзи, който беше съветвал юдеите, че е по-добре един човек да загине за людете.
15. И подир Исуса вървяха Симон Петър и един друг ученик; и този ученик, като беше познат на първосвещеника, влезе с Исуса в двора на първосвещеника.
16. А Петър стоеше вън до вратата; и тъй другият ученик, който беше познат на първосвещеника, излезе та каза на вратарката и въведе Петра.
17. И слугинята вратарка казва на Петра: И ти ли си от учениците на Този човек? Той казва: Не съм.
    ● Високият връх, СБ
18. А слугите и служителите бяха наклали огън, защото беше студено, и стояха та се грееха; а и Петър стоеше с тях и се грееше.
    ● И Петър се грееше, НБ
19. А първосвещеникът попита Исуса за учениците Му и за учението Му.
20. Исус му отговори: Аз говорих явно на света, винаги поучавах в синагогите и в храма, гдето всички юдеи се събират, и нищо не съм говорил скришно.
    ● Новото / Новото в небето. Страданието, УС
    ● Новото / Новото в небето. Страданието, УС
21. Защо питаш Мене? питай ония, които са Ме слушали, какво съм им говорил; ето, те знаят що съм казвал.
22. Когато рече това, един от служителите, който стоеше наблизо, удари плесница на Исуса и рече: Така ли отговаряш на първосвещеника?
23. Исус му отговори: Ако съм продумал нещо зло, покажи злото; но ако добро, защо ме биеш?
24. Анна, прочее, Го прати вързан при първосвещеника Каиафа.
25. А Симон Петър стоеше и се грееше; и рекоха му: Не си ли и ти от Неговите ученици? Той отрече казвайки: Не съм.
26. Един от слугите на първосвещеника, сродник на онзи, комуто Петър отсече ухото, казва: Нали те видях аз в градината с Него?
27. И Петър пак се отрече; и на часа изпя петел.
28. Тогава поведоха Исуса от Каиафа в преторията; а беше рано. Но сами те не влязоха в преторията, за да се не осквернят, та да могат да ядат пасхата.
    ● Заведоха Исуса, НБ
29. Затова Пилат излезе при тях и каза: В какво обвинявате Тоя човек?
30. В отговор му рекоха: Ако не беше Той злодеец, не щяхме да Го предадем на тебе.
31. А Пилат им рече: Вземете Го вие и Го съдете според вашия закон. Юдеите му рекоха: Нам не е позволено да умъртвим никого,
32. (за да се изпълни думата, която рече Исус, като означаваше с каква смърт щеше да умре).
33. И тъй, Пилат пак влезе в преторията, повика Исуса и Му каза: Ти юдейски Цар ли си?
34. Исус отговори: От себе си ли казваш това, или други са ти говорили за Мене?
35. Пилат отговори: Че аз юдеин ли съм? Твоят народ и главните свещеници Те предадоха на мене. Какво си сторил?
36. Исус отговори: Моето царство не е от този свят; ако беше царството Ми от този свят, служителите Ми щяха да се борят да не бъда предаден на юдеите. А сега царството Ми не е оттук.
    ● Моето царство, НБ
    ● Моето царство, НБ
37. Затова Пилат Му каза: Тогава, Ти цар ли си? Исус отговори: Ти право казваш, защото Аз съм цар. Аз за това се родих, и за това дойдох на света, да свидетелствувам за истината. Всеки, който е от истината, слуша Моя глас.
    ● Затова се родих, НБ
    ● Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ, РБ
    ● Път и възможности / Пътят и възможностите, СБ, РБ
    ● Красота и благост, СБ, РБ
38. Пилат Му каза: Що е истина? И като рече това, пак излезе при юдеите и каза им: Аз не намирам никаква вина в него.
39. А у вас има обичай да ви пущам по един на пасхата; желаете ли, прочее, да ви пусна юдейския цар?
40. Тогава те пак закрещяха, казвайки: Не Тоя, но Варава. А Варава беше разбойник.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Събрание, водено от г-н П.Дънов, ИБ
    ● Забраненият плод, УС
    ● Светлина, топлина и сила, СБ, РБ
    ● Светлина, топлина и сила, СБ, РБ