Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 3
1. Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето:
    ● Съучастници в благата, УС
    ● Съучастници в благата, УС
2. Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото;
    ● Съучастници в благата, УС
3. Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене;
4. Време за плачене, и време за смеене; Време за жалеене, и време за ликуване;
5. Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни; Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;
6. Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, и време за хвърляне;
7. Време за раздиране, и време за шиене; Време за мълчание, и време за говорене;
8. Време за обичане и време за мразене; Време за война, и време за мир.
9. Каква полза за онзи, който работи От онова, в което се труди той?
10. Видях труда, който даде Бог На човешките чада, за да се трудят в него.
    ● Съучастници в благата, УС
    ● Съучастници в благата, УС
11. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; Положил е и вечността в тяхното сърце, Без обаче да може човек да издири Отначало до край делото, което е направил Бог.
    ● Съучастници в благата, УС
    ● Съучастници в благата, УС
12. Познах, че няма друго по-добро за тях, Освен да се весели всеки, и да благоденствува през живота си;
13. И още всеки човек да яде и да пие И да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога.
14. Познах, че всичко що прави Бог ще бъде вечно; Не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него; И Бог е направил това, за да се боят човеците от Него.
15. Каквото съществува е станало вече; И каквото ще стане е станало вече; И Бог издирва наново онова, което е било оттласнато.
16. Видях още под слънцето Мястото на съда, а там беззаконието, - И мястото на правдата, а там неправдата.
17. Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; Защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело.
18. Рекох в сърцето си относно човешките чада, Че това е за да ги опита Бог, И за да видят те, че в себе си са като животни.
19. Защото каквото постига човешките чада Постига и животните: една участ имат; Както умира единият, така умира и другото; Да! един дух имат всичките; И човек не превъзхожда в нищо животното, Защото всичко е суета.
20. Всички отиват в едно място; Всички са от пръстта, и всички се връщат в пръстта.
21. Кой знае, че духът на човешките чада, възлиза горе, И, че духът на животното слиза долу на земята?
22. Видях, прочее, че за човека няма по-добро, Освен да се радва в делата си; Защото това е делът му; Понеже кой ще го възвърне надире за да види Онова, което ще бъде подир него?

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Съучастници в благата, УС


placeholder
V1-ON