Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,
Йоан 2
1. На третия ден имаше сватба в Кана галилейска и Исусовата майка беше там.
2. И Исус и учениците Му бяха поканени на сватбата.
    ● Призваха Исуса, НБ
3. И когато се свърши виното, майката на Исуса Му казва: Вино нямат.
    ● Свърши се виното, НБ
4. А Исус й казва: Какво има между Мене и тебе жено? часът Ми още не е дошъл.
5. Майка Му казва на слугите: Каквото ви рече, сторете.
6. А там имаше шест каменни делви, поставени по обичая на юдейското очищение, които побираха по две или три мери.
7. Исус им казва: Напълнете делвите с вода. И напълниха ги до горе.
8. Тогава им казва: Налейте сега та занесете на настойника на угощението. И те занесоха.
9. И когато настойникът на угощението вкуси от водата, сега превърната на вино, и не знаеше откъде беше, (но слугите, които бяха налели водата знаеха), настойникът на угощението повика младоженеца и му каза:
10. Всеки човек слага първо доброто вино, и по-долното след като се понапият; ти си задържал доброто вино до сега.
    ● Доброто вино, НБ
    ● Доброто вино, НБ
11. Това извърши Исус в Кана галилейска като начало на знаменията Си, и яви славата Си; и учениците Му повярваха в Него.
12. След това слезе в Капернаум, Той и майка Му, братята Му, и учениците Му, и там преседяха не много дни.
13. И като наближаваше пасхата на юдеите, Исус възлезе в Ерусалим.
14. И намери в храма продавачите на волове, овце и гълъби, и тия, които седяха и разменяха пари;
15. и направи бич от върви и изпъди всички тях от храма, както и овцете и воловете; изсипа парите на среброменителите, и прекатури трапезите им;
16. и на тия, които продаваха гълъбите, рече: Дигнете ги оттук; не правете Бащиния Ми дом, дом на търговия.
17. Учениците Му си спомниха, че е писано: "Ревността за Твоя дом ще ме изяде".
18. По повод на това, юдеите проговаряйки, Му рекоха: Какво знамение ще ни покажеш, тъй като правиш това?
    ● Какво знамение показваш нам?, НБ
19. В отговор Исус им рече: Разрушете тоя храм и за три дни ще го издигна.
20. Затова юдеите рекоха: За четиридесет и шест години е бил граден тоя храм, та Ти за три дни ли ще го издигнеш?
21. Но Той говореше за храма на тялото Си.
22. И тъй, когато биде възкресен от мъртвите, учениците Му си спомниха, че беше казал това; и повярваха на писаното, и словото, което Исус беше говорил.
23. И когато беше в Ерусалим, на пасхата през празника мнозина повярваха в Неговото име, като гледаха знаменията, които вършеше.
24. Но Исус не им се доверяваше, защото познаваше всичките човеци,
25. и защото Той нямаше нужда да Му свидетелствува някой за човека, понеже сам знаеше що има в човека.
    ● Що има вътре в човека, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON