Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48,
Езекил 2
1. И ми рече: Сине човешки, изправи се на нозете си, и ще ти говоря.
2. И като ми говори, Духът влезе в мене и ме постави на нозете ми; и чух онзи, който ми говореше.
    ● Ще влезе Духът, НБ
    ● Ще влезе Духът, НБ
3. И рече ми: Сине човешки, аз те изпращам при израилтяните, при бунтовни люде, които въстанаха против Мене; те и бащите им са престъпвали Моите думи дори до тоя днешен ден.
4. Тия чада, при които те изпращам, са безочливи и коравосърдечни; а ти да им думаш: Така казва Господ Иеова.
5. И, послушали или непослушали, (защото е бунтовен дом), пак те ще познаят, че е имало пророк всред тях.
6. И ти, сине човешки, да се не плашиш от тях, и от думите им да се не убоиш, ако и да има тръни и бодили около тебе, и да живееш между скорпии; да се не убоиш от думите им, нито да се ужасяваш от погледите им, макар че са бунтовен дом.
7. И да им говориш думите Ми, или послушали или непослушали; защото са твърде бунтовни.
8. Ти обаче, сине човешки, слушай това, което ти говоря; не ставай и ти бунтовник като тоя бунтовен дом; отвори устата си и изяж това, което ти давам.
    ● Свиване и разширяване, МОК
    ● Свиване и разширяване, МОК
9. И като погледнах, ето ръка простряна към мене, и ето в нея свитък книга,
    ● Свиване и разширяване, МОК
    ● Свиване и разширяване, МОК
10. И Той го разви пред мене. Писаното бе отвътре и отвън, в което бяха написани плачове, ридание и горко.
    ● Свиване и разширяване, МОК
    ● Свиване и разширяване, МОК

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Свиване и разширяване, МОК


placeholder
V1-ON