Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
Лука 16
1. Каза още на учениците Си: Някой си богаташ имаше настойник, когото наклеветиха пред него, че разпилявал имота му.
2. И той го повика и му рече: Какво е това що слушам за тебе? Дай сметка за настойничеството си; защото не можеш вече да бъдеш настойник.
3. Тогава настойникът си рече: Що да сторя, тъй като господарят ми отнема от мене настойничеството? Нямам сила да копая, да прося срам ме е.
4. Сетих се що да сторя, за да ме приемат в къщите си, когато бъда отстранен от настойничеството.
5. И тъй, като повика всеки от длъжниците на господаря си, каза на първия: Колко дължиш на господаря ми?
6. А той рече: Сто мери масло. И каза му: Вземи записа си и седни скоро та пиши петдесет.
7. После каза на друг: А ти колко дължиш? И той рече: Сто мери жито. Казва му: Вземи записа си и пиши осемдесет.
8. И господарят му похвали неверния настойник за гдето остроумно постъпил; защото човеците на тоя век са по-остроумни спрямо своето поколение от просветените чрез виделината.
9. И Аз ви казвам, спечелете си приятели посредством неправедното богатство, та, когато се привърши, да ви приемат във вечните жилища.
10. Верният в най-малкото и в многото е верен, а неверният в най-малкото и в многото е неверен.
    ● В малкото, НБ
    ● Светлина, топлина и сила, НБ
    ● Верният в малкото, НБ
11. И тъй, ако в неправедното богатство не бяхте верни, кой ще ви повери истинското богатство?
12. И ако в чуждото не бяхте верни, кой ще ви даде вашето?
    ● Кой ще ви даде вашето, НБ
13. Никой служител не може да служи на двама господари; защото или ще намрази единия и другия ще обикне, или ще се привърже към единия а другия ще презира. Не можете да служите на Бога и на мамона.
    ● Двамата господари, НБ
    ● На двама господари, НБ
14. Всичко това слушаха фарисеите, които бяха сребролюбци, и Му се присмиваха.
15. И рече им: Вие сте, които се показвате праведни пред човеците; но Бог знае сърцата ви; защото онова, което се цени високо между човеците, е мерзост пред Бога.
16. Законът и пророците бяха до Иоана; оттогава Божието царство се благовествува, и всеки на сила влиза в него.
17. Но по-лесно е небето и земята да преминат, отколкото една точка от закона да падне.
18. Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодействува.
19. Имаше някой си богаташ който се обличаше в мораво и висон, и всеки ден се веселеше бляскаво.
20. Имаше и един сиромах, на име Лазар, покрит със струпеи, когото туряха да лежи пред портата му,
21. като желаеше да се нахрани от падналото от трапезата на богаташа; и кучетата дохождаха и лижеха раните му.
22. Умря сиромахът; и ангелите го занесоха в Авраамовото лоно. Умря и богаташът и бе погребан.
23. И в пъкъла, като беше на мъки и повдигна очи, видя отдалеч Авраама и Лазара в неговите обятия.
24. И той извика, казвайки: Отче Аврааме, смили се за мене, и изпрати Лазара да натопи края на пръста си във вода и да разхлади езика ми; защото съм на мъки в тоя пламък.
25. Но Авраам рече: Синко, спомни си, че ти си получил своите блага приживе, така и Лазар злините; но сега той тук се утешава, а ти се мъчиш.
26. И освен всичко това, между нас и вас е утвърдена голяма бездна, така, че ония, които биха искали да минат оттук към вас, да не могат, нито пък оттам да преминат към нас.
27. А той рече: Като е тъй, моля ти се, отче, да го пратиш в бащиния ми дом;
28. защото имам петима братя, за да им засвидетелствува, да не би да дойдат и те на това мъчително място.
29. Но Авраам каза: Имат Моисея и пророците; нека слушат тях.
30. А той рече: Не отче Аврааме; но ако отиде при тях някой от мъртвите, ще се покаят.
31. И той му каза: Ако не слушат Моисея и пророците, то и от мъртвите да възкръсне някой, пак няма да се убедят.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON