Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 5
1. Пази ногата си, когато отиваш в Божия дом, Защото да се приближиш да слушаш е по-добро, Отколкото да принесеш жертва на безумните, Които не знаят, че струват зло.
    ● Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят, УС
    ● Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят, УС
    ● Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят, УС
    ● Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят, УС
2. Не прибързвай с устата си, Нито да бърза сърцето ти да произнася думи пред Бога; Защото Бог е на небесата, а ти на земята, Затова нека бъдат думите ти малко;
    ● Най-голямото изкуство / Какво ще говори Учителят, УС
3. Защото, както съновидението произхожда от многото занимание, Така и гласът на безумния от многото думи.
4. Когато направиш обрек Богу, Не се бави да го изпълниш, Защото Той няма благоволение в безумните; Изпълни това, което си обрекъл.
    ● Изпълнѝ, НБ
5. По-добре да се не обричаш, Отколкото да се обречеш и да не изпълниш.
6. Не позволявай на устата си да вкарат в грях плътта ти; И не казвай пред Божия служител {Еврейски: Пред ангела.}, че е било по небрежение; Защо да се разгневи Бог на гласа ти, И да погуби делото на ръцете ти?
7. Защото, макар да изобилват сънища и суети и много думи, Ти се бой от Бога.
8. Ако видиш, че сиромахът се угнетява, И че правосъдието и правдата в държавата се изнасилват, Да се не почудиш на това нещо; Защото над високия надзирава по-висок, И над тях има по-високи.
9. При това, ползата от земята е за всичките, И сам царят служи на нивите.
10. Който обича среброто не ще се насити от сребро, Нито с доходи оня, който обича изобилието. И това е суета.
11. Когато се умножават благата, Умножават се и ония, които ги ядат; И каква полза има на притежателите им Освен да ги гледат с очите си?
12. Сънят на работникът е сладък, малко ли е ял, или много; А пресищането на богатия не го оставя да спи.
13. Има тежко зло, което видях под слънцето, именно, Богатство пазено от притежателя му за собствената му вреда;
14. И онова богатство се изгубва чрез зъл случай, И не остава нищо в ръката на сина, когото е родил.
15. Както е излязъл из утробата на майка си, Гол ще отиде пак както е дошъл, Без да вземе нещо от труда си, За да го занесе в ръката си.
16. Още и това е тежко зло, Че по всичко, както е дошъл, така ще и да отиде; И каква полза за него, че се е трудил за вятъра?
17. Още и през всичките си дни яде в тъмнина, И има много досада и болест и негодуване.
18. Ето какво видях аз за добро и прилично: Да яде някой и да пие, И да се наслаждава от благото на всичкия си труд, В който се труди под слънцето, През всичките дни на живота си, които му е дал Бог; Защото това е делът му.
19. И на който човек е дал Бог богатство и имот, И му е дал власт да яде от тях, И да взема дяла си, и да се весели с труда си, - Това е дар от Бога.
20. Защото няма много да помни дните на живота си, Понеже Бог му отговаря с веселието на сърцето му.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: