Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Галатяни 4
1. Казвам още: До тогаз, до когато наследникът е малолетен, той не се различава в нищо от роб, ако и да е господар на всичко,
    ● Вдлъбнати и изпъкнали линии, МОК
    ● Вдлъбнати и изпъкнали линии, МОК
2. но е под надзиратели и настойници до назначения от бащата срок.
3. Така и ние, когато бяхме малолетни, бяхме поробени под първоначалните учения на света;
4. а когато се изпълни времето, Бог изпрати Сина Си, Който се роди от жена, роди се и под закона,
5. за да изкупи ония, които бяха под закона, та да получим осиновението.
6. И понеже сте синове, Бог изпрати в сърцата ни Духа на Сина Си, Който вика: Авва, Отче!
7. Затова не си вече роб, но син; и ако си син, то си Божий наследник чрез Христа.
8. Но тогава, когато не познавахте Бога, вие робувахте на ония, които по естество не са богове;
9. а сега, когато познахте Бога, или по-добре, като станахте познати от Бога, как се връщате надире към слабите и сиромашки първоначални учения, на които изново желаете да робувате?
10. Вие пазите дните, месеците, времената и годините.
11. Боя се за вас, да не би напусто да съм се трудил помежду ви.
12. Моля ви се, братя, станете като мене, защото и аз станах като вас. Не сте ми сторили никаква неправда,
13. но сами знаете, че на първия път ви проповядвах благовестието, вследствие на телесна слабост;
14. но пак, това, което ви беше изпитня в моята снага, вие не го презряхте, нито се погнусихте от него, но ме приехте като Божий ангел, като Христа Исуса.
15. Тогава, къде е онова ваше самочеститяване? Понеже свидетелствувам за вас, че, ако беше възможно, очите си бихте извъртели и бихте ми ги дали.
16. Прочее, аз неприятел ли ви станах, понеже постъпвам вярно с вас?
17. Тия учители ви търсят ревностно не по добър начин; даже те желаят да ви отлъчат от нас, за да търсите тях ревностно.
18. Но добре е да бъдете търсени ревностно за това, което е добро, и то на всяко време, а не само, когато се намирам аз между вас.
19. Дечица мои, за които съм пак в родилни болки докле се изобрази Христос във вас,
20. желал бих да съм сега при вас и да променя гласа си, защото съм в недоумение за вас.
21. Кажете ми вие, които желаете да бъдете под закона, не чувате ли що казва законът?
22. Защото е писано, че Авраам имаше двама сина, един от слугинята и един от свободната;
23. но тоя, който бе от слугинята, се роди по плът, а оня, който бе от свободната, по обещание.
24. И това е иносказание, защото тия жени представляват два завета, единият от Синайската планина, който ражда чада за робство, и той е Агар.
25. А тая Агар представлява планината Синай в Арабия и съответствува на днешния Ерусалим, защото тя е в робство с чадата си.
26. А горният Ерусалим е свободен, който е [на всички] майка;
27. защото е писано: "Весели се, неплодна, която не раждаш; Възгласи и извикай, ти, която не си била в родилни болки, Защото повече са чадата на самотната, нежели чадата на омъжената".
28. А ние, братя, както Исаак, сме чада на обещание.
29. Но, както тогава роденият, по плът гонеше родения по Дух, така е и сега.
30. Обаче, що казва писанието? "Изпъди слугинята и сина й; защото синът на слугинята няма да наследи със сина на свободната".
31. За туй, братя, ние не сме чада на слугиня, а на свободната.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА: