Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150,
Псалми 147
1. (По слав. 146). Хвалете Господа; защото е добро нещо да пеем хваления на нашия Бог, Защото е приятно, и хвалението е прилично.
    ● Хваление, ООК
2. Господ гради Ерусалим, Събира Израилевите заточеници.
3. Изцелява съкрушените в сърце И превързва скърбите им.
4. Изброява числото на звездите. Нарича ги всички по име.
5. Велик е нашият Господ, и голяма е силата Му; Разумът Му е безпределен.
6. Господ укрепява кротките, А нечестивите унижава до земята.
7. Пейте Господу и благодарете Му. Пейте хваления с арфа на нашия Бог.
8. Който покрива небето с облаци, Приготвя дъжд за земята, И прави да расте трева по планините;
9. Който дава храна на животните И на гарвановите пилета, които пиукат.
10. Не се удоволствува в силата на коня, Нито има благоволение в краката на мъжете.
11. Господ има благоволение в ония, които Му се боят, В ония, които уповават на Неговата милост. (По слав. 147).
12. (1)Слави Господа, Ерусалиме; Хвали твоя Бог, Сионе;
13. (2)Защото Той закрепява лостовете на твоите порти, Благославя чадата ти всред тебе.
14. (3)Установява мир в твоите предели, Насища те с най-изрядната пшеница.
15. (4)Изпраща заповедта Си по земята; Словото Му тича много бърже;
16. (5)Дава сняг като вълна, Разпръсква сланата като пепел,
17. (6)Хвърля леда си като уломъци: Пред мраза Му кой може устоя?
18. (7)Пак изпраща словото Си и ги разтопява; Прави вятъра Си да духа, и водите текат.
19. (8)Възвестява словото Си на Якова, Повеленията Си и съдбите Си на Израиля.
20. (9)Не е постъпил така с никой друг народ; И те не са познали съдбите Му. Алилуя!

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON