Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,
1 Коринтяни 12
1. При това, братя, желая да разберете и за духовните дарби.
    ● Законът на помагането, ООК
2. Вие знаете, че когато бяхте езичници, отвличахте се към немите идоли, както и да ви водеха.
3. Затова ви уведомявам, че никой, като говори с Божия Дух, не казва: Да бъде проклет Исус! и никой не може да нарече Исуса Господ, освен със Светия Дух.
4. Дарбите са различни; но Духът е същият.
5. Службите са различни; но Господ е същият.
6. Различни са и действията; но Бог е същият, Който върши всичко във всичките човеци.
7. А на всеки се дава проявяването на Духа за обща полза.
    ● Явлението на Духа, НБ
8. Защото на един се дава чрез Духа да говори с мъдрост, а на друг да говори със знание, чрез същия Дух;
9. на друг вяра чрез същия Дух, а пък на друг изцелителни дарби чрез единия дух;
10. на друг да върши велики дела, а на друг да пророкува; на друг да разпознава духовете; на друг да говори разни езици; а пък на друг да тълкува езици.
11. А всичко това се върши от един и същи Дух, който разделя на всеки по особено, както му е угодно.
12. Защото, както тялото е едно, а има много части, и всичките части на тялото, ако и да са много, пак са едно тяло, така е и Христос.
13. Защото ние всички, било юдеи или гърци, било роби или свободни, се кръстихме в един Дух да съставляваме едно тяло, и всички от един Дух се напоихме.
14. Защото тялото не се състои от една част, а от много.
15. Ако речеше ногата: Понеже не съм ръка, не съм от тялото, това не я прави да не е от тялото.
16. И ако рече ухото: Понеже не съм око, не съм от тялото, това не го прави да не е от тялото.
17. Ако цялото тяло беше око, где щеше да е слухът? Ако цялото беше слух, где щеше да е обонянието?
18. Но сега Бог е поставил частите, всяка една от тях, в тялото, както му е било угодно.
19. Пак, ако те бяха всички една част, где щеше да е тялото?
20. Но сега те са много части, а едно тяло.
21. И окото не може да рече на ръката: Не ми трябваш; или пък главата на нозете: Не сте ми потребни.
22. Напротив, тия части на тялото, които се виждат да са по-слаби, са необходими;
23. и тия части на тялото, които ни се виждат по-малко честни, тях обличаме с повече почит; и неблагоприличните ни части получават най-голямо благоприличие.
24. А благоприличните ни части нямат нужда от това. Но Бог е сглобил тялото така, че е дал по-голяма почит на оная част, която не я притежава;
25. за да няма раздор в тялото, но частите му да се грижат еднакво една за друга.
26. И ако страда една част, всичките части страдат с нея; или ако се слави една част, всичките части се радват заедно с нея.
27. А вие сте Христово тяло, и по отделно части от Него.
28. И Бог е поставил някои в църквата да бъдат: първо апостоли, второ пророци, трето учители, други да правят чудеса, някои имат изцелителни дарби, други с дарби на помагания, на управлявания, на говорене разни езици.
29. Всички апостоли ли са? всички пророци ли са? всички учители ли са? всички вършат ли велики дела?
30. Всички имат ли изцелителни дарби? всички говорят ли езици? всички тълкуват ли?
31. Копнейте за по-големите дарби; а при все това аз ви показвам един превъзходен път.
    ● Добрите дарби, НБ
    ● Добрите дарби, НБ

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Работа за цялото, УС


placeholder
V1-ON