Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6,
Галатяни 6
1. Братя, даже ако падне човек в някое прегрешение, вие духовните поправяйте такъв с кротък дух; но всекиму казвам: Пази себе си, да не би ти да бъдеш изкушен.
2. Един другиму теготите си носете, и така изпълнявайте Христовия закон.
3. Защото, ако някой мисли себе си да е нещо, като не е нищо, той мами себе си.
4. Но всеки нека изпитва своята работа, и тогава ще може да се хвали само със себе си, а не с другиго;
5. защото всеки има да носи своя си товар.
6. А тоя, който се поучава в Божието слово, нека прави участник във всичките си блага този, който го учи.
    ● Определяне работата на четирите съвета, СБ,БР
    ● Да правим добро, НБ
    ● Който се учи, НБ
    ● Който се учи, НБ
    ● Който се учи на словото Божие, НБ
7. Недейте се лъга; Бог не е за подиграване: понеже каквото посее човек, това ще и да пожъне.
8. Защото, който сее за плътта си, от плътта си ще пожъне тление, а който сее за Духа, от Духа ще пожъне вечен живот.
9. Да не ни дотегнува да вършим добро; защото, ако се не уморяваме, своевременно ще пожънем.
10. И тъй, доколкото имаме случай, нека струваме добро на всички, а най-вече на своите по вяра.
11. Вижте с колко едри букви ви писах със собствената си ръка!
12. Ония, които желаят да покажат добра представа в плътския живот, те ви заставят да се обрязвате; те търсят само да не бъдат гонени за Христовия кръст.
13. Защото и сами тия, които се обрязват, не пазят закона, но желаят да се обрязвате вие, за да могат да се хвалят с вашия плътски живот.
14. А далеч от мене да се хваля освен с кръста на нашия Господ Исус Христос, чрез който светът за мене е разпнат, и аз за света.
15. Защото в Христа Исуса нито обрязването е нещо, нито необрязването, а новото създание.
16. И на всички, които живеят по това правило, мир и милост да бъде на тях и на Божия Израил.
17. От сега нататък никой да ми не досажда, защото аз нося на тялото си белезите на [Господа] Исуса.
18. Братя, благодатта на нашия Господ Исус Христос да бъде с вашия дух. Амин.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON