Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,
Деяния 5
1. А някой си човек на име Анания, с жена си Сапфира, продаде имот,
2. и задържа нещо от цената, със знанието на жена си; и донесе една част и я сложи пред нозете на апостолите.
3. А Петър рече: Анание, защо изпълни сатана сърцето ти, да излъжеш Светия Дух и да задържиш от цената на нивата?
4. Догдето стоеше непродадена не беше ли твоя? И след като се продаде, не бяха ли парите в твоя власт? Защо си намислил това нещо в сърцето си? Не си излъгал човеци, но Бога.
5. И Анания, като слушаше тия думи, падна и издъхна; и голям страх обзе всички, които чуха това.
6. И по-младите мъже станаха, обвиха го и го изнесоха та го погребаха.
7. И като се минаха около три часа, влезе жена му, без да знае за станалото.
8. И Петър я попита: Кажи ми за толкова ли продадохте нивата? И тя рече: За толкова.
9. А Петър й рече: Защо се съгласихте да изкусите Господния Дух? Ето нозете на тия, които погребаха мъжа ти, са на вратата, и ще изнесат и тебе.
10. И тя на часа падна до нозете му и издъхна; а момците, като влязоха, намериха я мъртва, и изнесоха я, та я погребаха до мъжа й.
11. И голям страх обзе цялата църква и всички, които чуха това.
12. И чрез ръцете на апостолите ставаха много знамения и чудеса между людете, (и те всички бяха единодушно в Соломоновия трем;
13. а от другите никой не смееше да се присъедини към тях; людете, обаче, ги величаеха;
14. и още по-голямо множество повярвали в Господа мъже и жени се прибавяха),
15. така щото даже изнасяха болните по улиците и ги слагаха на постелки и на легла, та, като заминаваше Петър, поне сянката му да засегне някого от тях.
16. Събираше се още и множество от градовете около Ерусалим та носеха болни и измъчваните от нечистите духове; и всички се изцеляваха.
17. Тогава станаха първосвещеникът и всички, които бяха с него, съставляващи садукейската секта, та, изпълнени със завист,
18. туриха ръце на апостолите и положиха ги в общата тъмница.
19. Но ангел от Господа през нощта отвори вратата на тъмницата та ги изведе и рече:
20. Идете, застанете в храма та говорете на людете всичките думи на тоя живот.
21. Те, като чуха това, на съмване влязоха в храма и поучаваха. А първосвещеникът дойде с ония, които бяха с него и, като свикаха синедриона и цялото старейшинство на израилтяните, пратиха в тъмницата да доведат апостолите.
22. Но служителите, като отидоха, не ги намериха в тъмницата; и върнаха се та известиха, казвайки:
23. Тъмницата намерихме заключена твърде здраво, и стражарите да стоят при вратата; но като отворихме, не намерихме никого вътре.
24. А началникът на храмовата стража и главните свещеници като чуха тия думи, бяха в недоумение поради тях, та се чудеха какво ще последва от това.
25. Но дойде някой си та им извести: Ето човеците, които турихте в тъмницата, стоят в храма и поучават людете.
26. Тогава отиде началникът със служителите и ги доведе, обаче, без насилие, защото се бояха от людете, да не би да ги замерват с камъни.
27. И като ги доведоха, поставиха ги пред синедриона; и първосвещеникът ги попита, казвайки:
    ● Правилно разбиране, ООК
28. Строго ви запретихме да не поучавате в това име; но ето напълнили сте Ерусалим с учението си, и възнамерявате да докарате върху нас кръвта на тоя човек.
29. А Петър и апостолите в отговор рекоха: Подобава да се покоряваме на Бога, а не на човеците.
30. Бог на бащите ни възкреси Исуса, Когото вие убихте като Го повесихте на дърво.
31. Него Бог възвиси до десницата Си за Началник и Спасител, да даде покаяние на Израиля и прощение на греховете.
32. И ние сме свидетели [Нему] за тия неща, както е и Светият Дух, когото Бог даде на ония, които Му се покоряват.
33. А те, като чуха това, късаха се от яд, и възнамеряваха да ги убият.
34. Но един фарисей, на име Гамалиил, законоучител, почитан от всички люде, се изправи в синедриона и заповяда да извадят вън апостолите за малко време;
35. и рече на събора: Израилтяни, внимавайте добре какво ще направите на тия човеци.
36. Защото в предишни дни въстана Тевда и представяше себе си за голям човек, към когото се присъединиха около четиристотин мъже на брой; който биде убит, и всички, които му се покоряваха, се разпиляха и изчезнаха.
37. След него въстана галилеянинът Юда през времето на записването, и отвлече след себе си някои от людете; и той загина, и всички, които му се покоряваха, се разпръснаха.
38. И сега ви казвам, оттеглете се от тия човеци и оставете ги, защото, ако това намерение или това дело е от човеци, ще се повали;
39. но ако е от Бога, не ще можете го повали. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници.
40. И те го послушаха: и, като повикаха апостолите, биха ги, и заръчаха им да не говорят в Исусовото име, и ги пуснаха.
41. А те си отидоха от синедриона, възрадвани загдето се удостоиха да претърпят опозоряване за Исусовото име.
42. И ни един ден не преставаха да поучават и да благовествуват и в храма и по къщите си, че Исус е Христос.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON