Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 4
1. Тогава, като изново размишлявах Всичките угнетения, които стават под слънцето, И видях сълзите на угнетяваните, че нямаше за тях утешител, И че силата беше в ръката на ония, които ги угнетяваха, А за тях нямаше утешител,
    ● Тогаз се обърнах аз и видях, НБ
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
2. Затова аз облажавах умрелите, които са вече умрели, Повече от живите, които са още живи;
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
3. А по-щастлив и от двамата считах оня, който не е бил още, Който не е видял лошите дела, които стават под слънцето.
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
4. Тогава видях всеки труд и всяко сполучливо дело, Че поради него на човека завижда ближния му. И това е суета и гонене на вятър.
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
5. Безумният сгъва ръцете си И яде своята си плът,
    ● Насилията под слънцето, УС
    ● Насилията под слънцето, УС
6. И казва: По-добре една пълна шепа със спокойствие, Отколкото две пълни шепи с труд и гонене на вятър.
7. Тогава изново видях само суета под слънцето.
8. Има такъв, който е самичък, който няма другар, Да! Няма нито син, нито брат; Но пак няма край на многото му труд, Нито се насища окото му с богатство, И той не дума: За кого, прочее, се трудя аз И лишавам душата си от благо? И това е суета и тежък труд.
9. По-добре са двама, отколкото един, Понеже те имат добра награда за труда си;
10. Защото, ако паднат, единият ще дигне другаря си; Но горко на оня, който е сам, когато падне, И няма друг да го дигне.
11. И ако легнат двама заедно ще се стоплят; А един как ще се стопли сам?
12. И ако някой надвие на един, който е сам, Двама ще му се опрат; И тройното въже не се къса скоро.
13. По-добър е беден и мъдър младеж, Отколкото стар и безумен цар, Който не знае вече да приема съвет;
    ● Насилията под слънцето, УС
14. Защото единият излиза из тъмницата {Еврейски: Къщата на веригите.} за да царува, А другият, и цар да се е родил, става сиромах.
15. Видях всичките живи, които ходят под слънцето, Че бяха с младежа, втория, който стана вместо него;
16. Нямаше край на всичките люде, На всичките, над които е бил той; А идещите подир него не ще се зарадват в него. Наистина и това е суета и гонене на вятър.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON