Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31,
Притчи 31
1. Думите на Массовия цар Лемуил, Които го поучи майка му: -
    ● Малък разбор / Лемуил, НБ,ИБ, БС
    ● Малък разбор / Лемуил, НБ,ИБ, БС
2. Що, сине мой? и що, сине на утробата ми? И що, сине на моите обреци?
3. Не давай силата си на жените, Нито пътищата си на тези, които погубват царете.
4. Не е за царете, Лемуиле, не е за царете да пият вино, Нито за князете да кажат: Где е спиртното питие?
    ● Срещата на Любовта, ООК
5. Да не би, като се напият, да забравят закона И да онеправдаят угнетяваните {Еврейски: И да променят присъдата на всички синове на угнетението.}.
6. Давайте спиртно питие на оня, който загива И вино на огорчения духом.
7. За да пийне и да забрави сиромашията си, И да не помни вече окаяността си.
8. Отваряй устата си за безгласния, За делото на всички, които загиват;
9. Отваряй устата си, съди справедливо. И раздавай правосъдие на сиромаха и немотния.
10. Кой може да намери добродетелна жена? Защото тя е много по-ценна от скъпоценни камъни.
11. Сърцето на мъжа й уповава на нея; И не ще му липсва печалба.
12. Тя ще му донася добро, а не зло, През всичките дни на живота си.
13. Търси вълна и лен, И работи с ръцете си това що й е угодно.
14. Тя е като търговските кораби, - Донася храната си от далеч.
15. При това, става докле е още нощ, И дава храна на дома си, И определената работа на слугините си.
16. Разглежда нива, и я купува; От плода на ръцете си сади лозе.
17. Опасва кръста си със сила И уякчава мишците си.
18. Като схваща, че търгуването й е полезно. Светилникът й не угасва през нощта.
19. Туря ръцете си на вретеното, И държи в ръката си хурката.
20. Отваря ръката си на сиромасите, Да! простира ръцете си към немотните.
21. Не се бои от снега за дома си; Защото всичките й домашни са облечени с двойни дрехи.
22. Прави си завивки от дамаска; Облеклото й е висон и морав плат.
23. Мъжът й е познат в портите, Когато седи между местните старейшини.
24. Тя тъче ленено платно и го продава, И доставя пояси на търговците {Еврейски: Ханаанците.};
25. Сила и достолепие са облеклото й; И тя гледа весело към бъдещето.
26. Отваря устата си с мъдрост, И законът на езика й е благ.
27. Добре внимава в управлението на дома си, И хляб на леност не яде.
28. Чадата й стават и я облажават; И мъжът й я хвали, казвайки:
29. Много дъщери са се държали достойно, Но ти надмина всичките.
30. Прелестта е измамлива и красотата е лъх; Но жена, която се бои от Господа, тя ще бъде похвалена.
31. Дайте й от плода на ръцете й, И делата й нека я хвалят в портите.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON