Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Новости в сайта | Контакти | Дарение
Категория:
  Търсене в различните класовеПодробности при търсенеКАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие Изход Левит Числа Второзаконие Исус Навиев Съдии Рут 1 Царе 2 Царе 3 Царе 4 Царе 1 Летописи 2 Летописи Ездра 
Неемия Естир Йов Псалми Притчи Еклесиаст Песен на песните Исая Еремия Плач Еремиев Езекил Данаил Осия Иоил 
Амос Авдий Йон Михей Наум Авакум Софоний Агей Захария Малахия 

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей Марко Лука Йоан Деяния Римляни 1 Коринтяни 2 Коринтяни Галатяни Ефесяни Филипяни Колосяни 1 Солунци 
2 Солунци 1 Тимотей 2 Тимотей Тит Филимон Евреи Яков 1 Петрово 2 Петрово 1 Йоаново 2 Йоаново 3 Йоаново Юда Откровение 

1, 2, 3, 4, 5,
Яков 3
1. Братя мои, не ставайте мнозина учители, като знаете, че ще приемем по-тежко осъждане.
2. Защото ние всички в много неща грешим; а който не греши в говорене, той е съвършен мъж, способен да обуздае и цялото тяло.
    ● Хигиена на човешката душа, ИБ, БС
3. Ето, ние туряме юздите в устата на конете, за да ни се покоряват, и обръщаме цялото им тяло.
4. Ето, и корабите, ако и да са толкова големи, и се тласкат от силните ветрове, пак с твърде малко кормило се обръщат на където желае кормчията.
5. Така и езикът е малка част от тялото, но много се хвали. Ето, съвсем малко огън, колко много вещество запалва!
6. И езикът, тоя цял свят от нечестие, е огън. Между нашите телесни части езикът е, който заразява цялото тяло и запалва колелото на живота, ни, а сам той се запалва от пъкъла.
7. Защото всякакъв вид зверове, птици, гадини и морски животни се укротяват и укротени са били от човечеството;
8. но езика никой човек не може да укроти; буйно зло е, пълен е със смъртоносна отрова.
9. С него благославяме Господа и Отца, и с него кълнем човеците създадени по Божие подобие!
10. От същите уста излизат благословение и проклетия! Братя мои, не трябва това така да бъде.
11. Изворът пуща ли от същото отверстие сладка и горчива вода?
12. Възможно ли е, братя мои смоковницата да роди маслини, или лозата смокини? Така също не може солена вода да дава сладка.
13. Кой от вас е мъдър и разумен? Нека показва своите дела чрез добрия си живот, с кротостта на мъдростта.
14. Но ако в сърцето си имате горчива завист и крамолничество, не се хвалете и не лъжете против истината.
15. Това не е мъдрост, която слиза от горе, но е земна, животинска, бесовска;
16. защото, гдето има завист и крамолничество, там има бъркотия и всякакво лошо нещо.
17. Но мъдростта, която е отгоре, е преди всичко чиста, после миролюбива, кротка, умолима, пълна с милост и добри плодове, примирителна, нелицемерна.
    ● Мъдростта, НБ
18. А плодът на правдата се сее с мир от миротворците.

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:


placeholder
V1-ON