Учителя Беинса Дуно - Петър Дънов
НАЧАЛО

Категория:

КАТАЛОГ С БЕСЕДИ
БИБЛИЯ СТАР ЗАВЕТ
Битие,   Изход,   Левит,   Числа,   Второзаконие,   Исус Навиев,   Съдии,   Рут,   1 Царе,   2 Царе,   3 Царе,   4 Царе,   1 Летописи,   2 Летописи,   Ездра ,   Неемия,   Естир,   Йов,   Псалми,   Притчи,   Еклесиаст,   Песен на песните,   Исая,   Еремия,   Плач Еремиев,   Езекил,   Данаил,   Осия,   Иоил ,   Амос,   Авдий,   Йон,   Михей,   НаумАвакум,   Софоний,   Агей,   Захария,   Малахия ,  

БИБЛИЯ НОВ ЗАВЕТ
Матей,   Марко,   Лука,   Йоан,   Деяния,   Римляни,   1 Коринтяни,   2 Коринтяни,   Галатяни,   Ефесяни,   Филипяни,   Колосяни,   1 Солунци ,   2 Солунци,   1 Тимотей,   2 Тимотей,   Тит,   Филимон,   Евреи,   Яков,   1 Петрово,   2 Петрово,   1 Йоаново,   2 Йоаново,   3 Йоаново,   Юда,   Откровение,  

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
Еклесиаст 3
1. Има време за всяко нещо, И срок за всяка работа под небето:
    ● Съучастници в благата, УС
    ● Съучастници в благата, УС
2. Време за раждане, и време за умиране; Време за насаждане, и време за изкореняване насаденото;
    ● Съучастници в благата, УС
3. Време за убиване, и време за изцеляване; Време за събаряне, и време за градене;
4. Време за плачене, и време за смеене; Време за жалеене, и време за ликуване;
5. Време за разхвърляне камъни, и време за събиране камъни; Време за прегръщане, и време за въздържане от прегръщането;
6. Време за търсене, и време за изгубване; Време за пазене, и време за хвърляне;
7. Време за раздиране, и време за шиене; Време за мълчание, и време за говорене;
8. Време за обичане и време за мразене; Време за война, и време за мир.
9. Каква полза за онзи, който работи От онова, в което се труди той?
10. Видях труда, който даде Бог На човешките чада, за да се трудят в него.
    ● Съучастници в благата, УС
    ● Съучастници в благата, УС
11. Той е направил всяко нещо хубаво на времето му; Положил е и вечността в тяхното сърце, Без обаче да може човек да издири Отначало до край делото, което е направил Бог.
    ● Съучастници в благата, УС
    ● Съучастници в благата, УС
12. Познах, че няма друго по-добро за тях, Освен да се весели всеки, и да благоденствува през живота си;
13. И още всеки човек да яде и да пие И да се наслаждава от доброто на всичкия си труд. Това е дар от Бога.
14. Познах, че всичко що прави Бог ще бъде вечно; Не е възможно да се притури на него, нито да се отнеме от него; И Бог е направил това, за да се боят човеците от Него.
15. Каквото съществува е станало вече; И каквото ще стане е станало вече; И Бог издирва наново онова, което е било оттласнато.
16. Видях още под слънцето Мястото на съда, а там беззаконието, - И мястото на правдата, а там неправдата.
17. Рекох в сърцето си: Бог ще съди праведния и нечестивия; Защото има време у Него за всяко нещо и за всяко дело.
18. Рекох в сърцето си относно човешките чада, Че това е за да ги опита Бог, И за да видят те, че в себе си са като животни.
19. Защото каквото постига човешките чада Постига и животните: една участ имат; Както умира единият, така умира и другото; Да! един дух имат всичките; И човек не превъзхожда в нищо животното, Защото всичко е суета.
20. Всички отиват в едно място; Всички са от пръстта, и всички се връщат в пръстта.
21. Кой знае, че духът на човешките чада, възлиза горе, И, че духът на животното слиза долу на земята?
22. Видях, прочее, че за човека няма по-добро, Освен да се радва в делата си; Защото това е делът му; Понеже кой ще го възвърне надире за да види Онова, което ще бъде подир него?

БЕСЕДИ ОТ ТАЗИ ГЛАВА:
    ● Съучастници в благата, УС